Hồ Sơ, Thủ Tục Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh

Luật Doanh nghiệp không quy định hạn chế về số lượng công ty thành lập địa điểm kinh doanh, Chi nhánh hay Văn phòng đại diện. Như vậy, để mở rộng phạm vi hoạt động, công ty có quyền thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc Địa điểm kinh doanh ngoài nơi đặt …

Hồ Sơ, Thủ Tục Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh Xem chi tiết »