Tư vấn mở doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Với ít nhất 05 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI. Luật Bistax và các đồng cộng sự Luật sư đã và đang hỗ trợ đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp nước ngoài khác, đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.