Điều kiện cấp visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là thị thực được cấp cho người nước ngoài nhập xuất cảnh và lưu trú tại Việt Nam trong thời hạn cấp phép để thực hiện công việc theo hợp đồng lao động hoặc thoả thuận lao động với các doanh nghiệp. Người lao động […]

Điều kiện cấp visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Xem chi tiết »