Thủ Tục Xin Visa Đầu Tư Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Visa đầu tư là loại visa chỉ cấp cho người nước ngoài tham gia góp vốn đầu tư dưới hình thức (Chủ sở hữu, thành viên/cổ đông góp vốn trong công ty). Tuỳ thuộc vào tỷ lệ số vốn sở hữu của Nhà đầu tư sẽ được chia làm nhiều loại ký hiệu visa để …

Thủ Tục Xin Visa Đầu Tư Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Xem chi tiết »