Thủ Tục Xin Visa Nhập Cảnh Cho Chuyên Gia Nước Ngoài

Khi doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tuyển dụng chuyên gia nước ngoài, thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục để bảo lãnh về việc xin nhập cảnh cho các đối tượng này vào Việt Nam để làm việc. Luật Bistax xin cung cấp quy định và thủ tục xin visa cho chuyên …

Thủ Tục Xin Visa Nhập Cảnh Cho Chuyên Gia Nước Ngoài Xem chi tiết »