Visa Tokutei – Visa Kỹ Năng Đặc Định Nhật Bản Theo Qui Định Mới

Nhằm thu hút lao động trình độ có tay nghề ở lại làm việc lâu dài, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ và đổi mới bằng cách ban hành ra nhiều loại visa đa dạng để giữ chân người lao động. Một trong những loại visa đang được người …

Visa Tokutei – Visa Kỹ Năng Đặc Định Nhật Bản Theo Qui Định Mới Xem chi tiết »