Thủ tục xin Visa VR – Visa Thăm Thân Cho Người Nước Ngoài

Doanh nghiệp/tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài và công dân Việt Nam có thể bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo diện thăm thân. Một trong hai loại thị thực thăm thân được cấp cho người nước ngoài được ký hiệu là Visa VR (việc riêng) …

Thủ tục xin Visa VR – Visa Thăm Thân Cho Người Nước Ngoài Xem chi tiết »