Điều Chỉnh Tăng Vốn Đầu Tư Theo Qui Định Mới 2024

Nhằm hạn chế việc các cá nhân nước ngoài lợi dụng hình thức đầu tư để được cư trú dài hạn tại Việt Nam. Theo luật tháng 7 năm 2020, Luật xuất nhập cảnh sửa đổi, bổ sung qui định mới đưa ra mức vốn đầu tư tối thiểu mà nhà đầu tư phải đạt […]

Điều Chỉnh Tăng Vốn Đầu Tư Theo Qui Định Mới 2024 Xem chi tiết »