Hướng Dẫn Cách Làm Work Permit Cho Người Nước Ngoài

Work Permit là một trong những giấy tờ quan trọng để người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Hiện nay, thủ tục làm work permit cho người nước ngoài đã được đơn giản hoá nhiều nhằm tạo điều kiện thu hút nguồn lao động nước ngoài. Tuy nhiên, tới nay …

Hướng Dẫn Cách Làm Work Permit Cho Người Nước Ngoài Xem chi tiết »