Dịch vụ xin dấu lãnh sự tài liệu

Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần Chứng nhận lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự. Luật Bistax cung cấp dịch vụ trọn gói mọi thủ tục nêu trên.