Visa nhập cảnh

Nếu bạn là người Việt Nam. Việt kiều hay người nước ngoài đang dự định đến Việt Nam thì đây là một bài tổng hợp những thông tin quan trọng để bạn nắm được phần nào những quy định xuất nhập cảnh, thị thực nhập cảnh tại Việt Nam.  Cùng Luật Bistax tìm hiểu những…