• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định 2673/QĐ-BNN 2019 danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, gồm 251 điều kiện (trong đó bãi bỏ 115 điều kiện, sửa đổi 136 điều kiện)

Nội dung bài viết:

Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

STT
NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
1

Khai thác thủy sản

 Giấy phép khai thác thủy sản
2

Kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thuỷ sản

– Điều kiện sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản
– Điều kiện kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá
3

Kinh doanh thủy sản

– Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản
– Điều kiện nuôi trồng thủy sản
– Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống

4

Kinh doanh thức ăn thuỷ sản

– Điều kiện sản xuất thức ăn nuôi thủy sản
– Điều kiện kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản
– Điều kiện chế biến thủy sản
– Kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản dùng cho chế biến thực phẩm
5

Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

6

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

 Điều kiện kinh doanh khảo nghiệm giống thủy sản

7

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản

 Điều kiện kinh doanh khảo nghiệm thức ăn thủy sản
8

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES

9

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Giấy phép CITES, Chứng chỉ CITES

10

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật hoang dã thông thường
11

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

12

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

– Giấy phép xuất khẩu sản phẩm làm từ gỗ
– Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
– Xuất khẩu động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm
13

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
– Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
– Chứng chỉ hành nghề cho người trực tiếp điều hành sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
– Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
– Chứng chỉ hành nghề cho người buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
– Giấy phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật
– Giấy phép vận chuyển thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật
14

Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

15

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

16

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật
17

Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y)
– Chứng chỉ hành nghề thú y (Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y)
– Chứng chỉ hành nghề thú y (Sản xuất thuốc thú y)
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Kinh doanh thuốc thú y đối với các cửa hàng, đại lý)
– Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
– Chứng chỉ hành nghề thú y (Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y)
18

Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y

– Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng
– Thẻ xông hơi khử trùng
19

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

– Chứng chỉ hành nghề thú y (Xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật)
– Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh thú y
20

Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Chứng chỉ hành nghề thú y (Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
21

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)

– Hành nghề sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dung trong thú y, thú y thủy sản
– Chứng chỉ hành nghề thú y (Hành nghề sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dung trong thú y, thú y thủy sản)
22

Kinh doanh dịch vụ chăn nuôi tập trung, sản xuất con giống; giết mổ động vật; cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; sản xuất nguyên liệu có nguồn gốc động vật để sản xuất thức ăn chăn nuôi, sơ chế, chế biến, bảo quản động vật, sản phẩm động vật; kinh doanh sản phẩm động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản sản phẩm động vật

– Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Truong ương)
– Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Địa phương)
23

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Sản xuất, kinh doanh thực phẩm – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
24

Kinh doanh, khảo nghiệm phân bón hữu cơ

– Giấy phép sản xuất phân bón (Phân bón hữu cơ)
– Điều kiện kinh doanh phân bón (Phân bón hữu cơ)
– Giấy chứng nhận đăng ký khảo nghiệm phân bón
– Điều kiện nhập khẩu phân bón (Phân bón hữu cơ)
25

Kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi

– Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng
– Điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi
26

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

Điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi
27

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

28

Xuất khẩu, nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã quý hiếm, trên cạn nguy cấp cần kiểm soát theo Phụ lục của Công ước CITES

29

Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

30

Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước

– Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu
– Dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng
– Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng
31

Kinh doanh củi than từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

32

Kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng

Sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng
33

Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

34

Sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

35

Hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm, kiểm nghiệm thuốc thú ý, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top