Hướng dẫn cách xin giấy phép lao động cho Phó Giám Đốc

Khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài với chức danh Phó giám đốc, thì doanh nghiệp tuyển dụng cần lưu ý sẽ có 2 trường hợp xảy ra với với vị trí cho cùng chức danh này: vị trí Chuyên gia và vị trí Nhà quản lý. Đối với từng vị trí […]

Hướng dẫn cách xin giấy phép lao động cho Phó Giám Đốc Xem chi tiết »