Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM
Bistax

Điều kiện thành lập công ty luật vốn nước ngoài tại Việt Nam

Ngành luật đã thu hút không ít chủ đầu tư nước ngoài và việc thành lập các công ty luật nước ngoài cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam có khó không? Quy trình để thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam?

Điều kiện thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty luật vốn nước ngoài
Thành lập công ty luật vốn nước ngoài

Căn cứ Điều 68 Luật luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài được phép hành nghề tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng;
 • Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.
 • Giám đốc công ty luật nước ngoài là luật sư người nước ngoài hoặc người Việt Nam và phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

Phạm vi hoạt động của công ty luật nước ngoài

Căn cứ Điều 70 Luật Luật sư phạm vi hoạt động của công ty luật nước ngoài được quy định như sau:

– Chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác.

– Không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam

– Không được thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam.

– Được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tư vấn pháp luật Việt Nam

Hình thức hoạt động của Công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

(i) Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài là tổ chức hành nghề luật sư do một hoặc nhiều tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành lập tại Việt Nam;

(ii) Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh là tổ chức hành nghề luật sư liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam;

(iii) Công ty luật hợp danh là tổ chức hành nghề luật sư hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

Trong đó, Giám đốc công ty luật nước ngoài là luật sư nước ngoài hoặc luật sư Việt Nam.

Bên cạnh đó, công ty luật nước ngoài được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tư vấn pháp luật Việt Nam; Tuy nhiên, không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam hoặc thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam.

Trước khi thành lập, các bên phải thực hiện thủ tục đầu tư nếu công ty được thành lập thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

(2) Có tổ chức kinh tế thuộc trường hợp (1) nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên;

(3) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thuộc trường hợp (1) nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên.

Đăng ký thành lập công ty luật nước ngoài

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị theo mẫu:

Giấy đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam (theo Mẫu TP-LS-13 ban hành kèm Thông tư 05/2021/TT-BTP);

Giấy đăng ký hoạt động công ty luật TNHH dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam (theo Mẫu TP-LS-14 ban hành kèm Thông tư 05/2021/TT-BTP);

Giấy đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam (theo Mẫu TP-LS-15 ban hành kèm Thông tư 05/2021/TT-BTP).

2. Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

3. Bản giới thiệu về hoạt động;

4. Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại công ty;

5. Dự thảo Điều lệ.

Nếu công ty luật được thành lập theo hình thức liên doanh thì nộp thêm các giấy tờ sau:

6. Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam;

7. Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam;

8. Danh sách luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại công ty kèm theo bản sao Thẻ luật sư.

9. Hợp đồng liên doanh.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tư pháp

Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, công ty luật nước ngoài phải thực hiện đăng ký hoạt động như sau:

Thành phần hồ sơ:

1. Bản sao Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài;

2. Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Tư pháp nơi chi nhánh đặt trụ sở

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Kết quả: Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh

Quyền của Công ty luật nước ngoài:

Căn cứ khoản 1 Điều 73 Luật Luật sư 2006, chi nhánh, công ty luật nước ngoài có các quyền sau đây:

 • Thực hiện dịch vụ pháp lý về các lĩnh vực ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động;
 • Nhận thù lao từ khách hàng;
 • Thuê luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam, lao động nước ngoài, lao động Việt Nam;
 • Nhận người tập sự hành nghề luật sư Việt Nam vào tập sự hành nghề luật sư;
 • Chuyển thu nhập từ hoạt động hành nghề ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Các quyền khác theo quy định của Luật này, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nghĩa vụ của Công ty luật nước ngoài:

Căn cứ khoản 2 Điều 73 Luật Luật sư 2006 Chi nhánh, công ty luật nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:

 • Hoạt động theo đúng lĩnh vực ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động;
 • Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng;
 • Bồi thường thiệt hại vật chất do lỗi mà luật sư gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác;
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;
 • Chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam về lao động, kế toán, thống kê và thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính;
 • Nhập khẩu phương tiện cần thiết cho hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật luật sư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Tham khảo:

Cách xin giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Để lại một bình luận

  Lên đầu trang