Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài được cấp lại trong trường hợp: Thương nhân chuyển địa chỉ Văn phòng đến một Tỉnh/TP khác; hoặc bị mất, cháy, hư hỏng đến đến không thể sử dụng được. Thương nhân phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn…

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Trước ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hết hạn. Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn và gửi đến cơ quan cấp phép để làm thủ tục gia hạn Giấy phép văn phòng đại diện. Trường hợp thương nhân làm thủ tục sau khi…

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Đại Diện Thương Nhân Nước Ngoài

Địa chỉ đăng ký hoạt động của Văn phòng được ghi rõ trên Giấy phép đã được cấp. Trường hợp thương nhân nước ngoài sau khi chuyển sang địa chỉ mới phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép văn phòng đại diện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thay đổi. Sau đây,…