• 08:00 – 11h30 AM, 13h00 – 17:00 PM
  • Tầng 1, BCons 2 Tower, 42/1 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Thành lập công ty
07777 23283

Dịch vụ Hộ chiếu
0903 784 789

Giấy phép lao động
07777 23283
0903 002 122

Visa, Thẻ Tạm Trú
07777 23283

Kế toán - Thuế
07777 23283
0938 002 122

Tổng đài CSKH
(028) 3510 1088

Bistax

Chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốn là một trong những hoạt động thường xuyên xảy ra trong quá trình hoạt động của công ty. Tuy nhiên, những qui định về việc chuyển nhượng vốn góp cho các thành viên vẫn còn gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Nếu bạn đang gặp những vướng mắc liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên trong doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Luật Bistax có bài viết chia sẻ về thủ tục chuyển nhượng vốn theo từng loại hình doanh nghiệp như thế nào.

Chuyển nhượng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH một thành viên

Việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên đơn giản hơn so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành viên trở lên do chỉ có một chủ sở hữu duy nhất. Tuy nhiên, nếu thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có nhu cầu chuyển nhượng vốn thì có hai trường hợp xảy ra:

Nếu thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển nhượng một phần phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì lúc này công ty có hơn một chủ sở hữu, do vậy phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang thành:

Nếu thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì công ty phải tiến hành thay đổi chủ sở hữu.

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Nguyên tắc chuyển nhượng

Phải chào bán cho các thành viên khác của công ty trong cùng điều kiện và theo tỷ lệ phần vốn góp

Nếu kể từ ngày chào bán 30 ngày mà không có ai mua hoặc không mua hết thì thành viên có thể chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức không phải là thành viên.

Ngoại lệ của nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Pháp luật cũng rất linh hoạt, mềm dẻo khi quy định hai trường hợp mà thành viên không cần chào bán cho các thành viên còn lại của công ty mà có thể tự do chuyển nhượng.

Trường hợp mà thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại. Theo đúng quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 mà thành viên có yêu cầu công ty mua lại. Công ty không mua lại trong thời hạn 15 ngày từ ngày có yêu cầu thì thành viên có quyền chuyển nhượng vốn tự do.Trường hợp thành viên thực hiện việc trả nợ bằng vốn góp.

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Được pháp luật quy định rất rõ ràng. Tuy nhiên, thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là một những thủ tục phức tạp. Bởi lẽ, vì cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần gồm nhiều thành viên. Có sự hạn chế chuyển nhượng đối với các cổ đông sáng lập. Đồng thời, vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều loại cổ phần như cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi, cổ phần hoàn lại.

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần

 Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp 2014.

Khoản 3 điều 119:

Trong thời hạn 03 năm. Kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập. Nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Khoản 1 Điều 126:

Cổ phần được tự do chuyển nhượng. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này. Và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần

Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập:

➢ Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

➢ Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

➢ Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

➢ Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

➢ Tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định.

Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông phổ thông:

➢ Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

➢Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

➢ Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông.

➢Tiến hành đăng ký cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên với Cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có).

Mọi thủ tục tư vấn, chuyển nhượng vốn, cổ phần công ty vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn miễn phí của Luật Bistax để được hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng. 

Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá

Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088

Giấy phép lao động:
07777 23283 – 0903 002 122

Thẻ tạm trú:
07777 23283

Visa nhập cảnh:
07777 23283

Tư vấn Thành lập công ty:
07777 23283

Dịch vụ kế toán – Thuế:
07777 23283 – 0938 002 122

Dịch vụ hộ chiếu:
0903 784 789

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!
    Leave a Comment

    Scroll to Top