• 08:00 – 11h30 AM, 13h00 – 17:00 PM
 • Tầng 1, BCons 2 Tower, 42/1 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Thành lập công ty
07777 23283

Dịch vụ Hộ chiếu
0903 784 789

Giấy phép lao động
07777 23283
0903 002 122

Visa, Thẻ Tạm Trú
07777 23283

Kế toán - Thuế
07777 23283
0938 002 122

Tổng đài CSKH
(028) 3510 1088

Mức Nộp Thuế Môn Bài Mới Nhất Năm 2022- Lệ Phí Bắt Buộc

Lệ phí đóng thuế môn bài năm 2022 là một trong những lệ phí bắt buộc được doanh nghiệp, tổ chức quan tâm. Theo Thông tư 302/2016/TT-BTC và Thông tư 65/2020/TT-BTC ban hành về mức thuế môn bài cho tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải đóng mới nhất hiện nay.

Như vậy, thuế môn bài phải đóng được dựa vào 3 tiêu chí chính như sau:

 • Căn cứ trên vốn điều lệ đối với trường hợp có giấy phép kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể)
 • Căn cứ dựa trên doanh thu của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình.
 • Ngành nghề kinh doanh

1. Đối tượng phải đóng thuế môn bài

 a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

c) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

e) Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

f) Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d và e Điều này (nếu có).

g) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Mức đóng lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài 2022

Lệ phí môn bài năm 2022

 

Đối tượng đóng Mức đóng
Vốn điều lệ trên 10 tỷ Vốn điều lệ dưới 10 tỷ
Đối với doanh nghiệp 3.000.000VNĐ/Năm 2.000.000VNĐ/Năm
Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm KD 1.000.000VNĐ/Năm
Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000VNĐ/Năm
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000VNĐ/Năm
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 VNĐ/Năm
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 VNĐ/Năm

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài:

Thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập
Thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử)
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.
 • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với: + Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới);

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Có thể tham khảo thêm: 

Hộ kinh doanh cá thể cần phải đóng các thuế nào?

Lưu ý:

 • Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (trừ cá nhân cho thuê tài sản) là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân năm trước liền kề của hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác định được doanh thu của năm trước liền kề thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.
 • Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm sản xuất, kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.”

Xem thêm:

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài năm 2022:

Tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau của năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trường hợp có sự thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.
Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần nộp Tờ khai lệ phí môn bài khi mới thành lập (các năm sau không cần nộp) hoặc khi có sự thay đổi về vốn. Khi mở thêm các chi nhánh, địa điểm kinh doanh mới thì phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh đó. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

Thuế môn bài đóng khi nào

Thuế môn bài đóng khi nào

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập công ty) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
 • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm liền kề năm ra hoạt động.

Cách nộp thuế môn bài:

Tuỳ vào doanh nghiệp và hộ kinh doanh mà thuế môn bài có thể nộp qua 2 cách sau:

 • Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế (Lưu ý: tuỳ vào chi cục thuế, mà có cách tiếp nhận khác nhau, vì thế, cần liên hệ trước với chi cục thuế quản lý để nắm rõ cách thức nộp  )
 • Nộp thuế môn bài qua mạng online bằng phần mềm HTKK hoặc nộp qua trang thuedientu. Để có thể nộp thuế môn bài qua mạng, doanh nghiệp cần phải có Thiết bị chữ ký số, tài khoản ngân hàng, và đăng ký nộp thuế điện tử.

Trên đây, là những thông tin liên quan đến lệ phí đóng thuế môn bài được cập nhật năm 2022. Nếu bạn vẫn chưa nắm rõ về mức thuế này, có thể để lại bình luận vào dưới nội dung.

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá

Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088

Giấy phép lao động:
07777 23283 – 0903 002 122

Thẻ tạm trú:
07777 23283

Visa nhập cảnh:
07777 23283

Tư vấn Thành lập công ty:
07777 23283

Dịch vụ kế toán – Thuế:
07777 23283 – 0938 002 122

Dịch vụ hộ chiếu:
0903 784 789

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!
  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Scroll to Top