Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM
Bistax

Những Lưu Ý Khi Hợp Tác Với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam khi ký được hợp đồng giá tốt với đối tác nước ngoài lớn đôi khi đã đặt nhẹ việc quan tâm đến những vấn đề khác, mà hậu quả của việc xem nhẹ này có khi phải trả giá rất đắt. Khi doanh nghiệp trong nước muốn mở rộng hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài thì cần phải lưu ý những quy định nào và cần lưu ý những vấn đề gì? Luật Bistax xin chia sẻ những thông tin này qua nội dung bài viết dưới đây.

Hình thức hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ theo hình thức đầu tư tại Luật đầu tư 2014 thì được phép hợp tác kinh doanh với người nước ngoài thông qua 03 hình thức:

✔  Liên doanh thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam.

✔  Liên doanh bằng việc cho Người nước ngoài, công ty nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại công ty Việt Nam.

✔  Hợp tác với người nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Sau đây, chúng ta sẽ cùng phân tích những quy định của 3 hình thức này theo từng trường hợp hợp tác cụ thể.

1. Hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh thành lập công ty

Hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài
Hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài

Hình thức này được hiểu là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài sẽ thành lập công ty ngay từ đầu đã có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam.

Cũng giống như các loại hình kinh doanh khác, muốn hợp tác liên doanh doanh nghiệp, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về chủ thể đầu tư:

 • Nếu là cá nhân: Phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng tù nhân, đang không chịu các hình phạt hành chính khác theo quy định.
 • Nếu là pháp nhân (tổ chức kinh tế): Phải được thành lập hợp pháp, thực thi pháp luật đầy đủ và vẫn đang hoạt động tại thời điểm thực hiện đầu tư.

Điều kiện về tài chính:

 • Chủ đầu tư phải cam kết trách nhiệm với số vốn góp, chịu được rủi ro trong phần vốn góp, đảm bảo năng lực tài chính phải tương ứng với số vốn cam kết đầu tư vào dự án.
 • Ngân hàng giữ số tiền đầu tư vào công ty phải là ngân hàng hợp pháp và được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Đăng ký vốn pháp định của công ty theo pháp luật Việt Nam về công ty liên doanh

Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam (luật đầu tư, luật doanh nghiệp,…), các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận (cam kết WTO,…) và các quy định liên quan khác.

Thủ tục thực hiện Hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh thành lập công ty

Thủ tục thực hiện liên doanh thành lập công ty với nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện 2 thủ tục:

 • Xin giấy nhận đăng ký đầu tư
 • Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Lưu ý khi ký hợp đồng Hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài

Nếu hai bên kí hợp đồng hợp tác kinh doanh để cung cấp dịch vụ cho khách hàng sau đó phân chia lợi nhuận thì cần lưu ý về Hợp đồng hợp tác kinh doanh với người nước ngoài như sau:

Hiểu rõ về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này.

Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Hợp đồng BCC bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

3. Lưu ý khi góp vốn đầu tư hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài

– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
– Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty Việt Nam không hạn chế trừ các trường hợp như sau:

 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các thủ tục cần thực hiện khi hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài

Khi hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư nước ngoài thì dù trường hợp nào, 2 bên cũng cần phải xác định xem có cần tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 38 Luật đầu tư 2020 hay không.

Nhà đầu tư lưu ý, không phải mọi trường hợp đầu tư tại Việt Nam đều phải làm thủ tục để được xin giấy chứng nhận đầu tư. Chỉ những trường hợp thuộc khoản 1 điều 23 của luật đầu tư năm 2020 mới phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư cần nắm rõ dự án hợp tác của hai bên có thuộc diện chấp nhận đầu tư hay không để thực hiện thủ tục đăng ký cho phù hợp.

Dịch vụ tư vấn cho nhà đầu tư trong nước hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài

Với chuyên môn về lĩnh vực tư vấn đầu tư, chúng tôi nắm rõ các quy định của pháp luật hiện hành. Giúp các doanh nghiệp thực hiện các giấy tờ pháp lý đầy đủ để hợp tác kinh doanh thuận lợi và thành công. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn miễn phí cho nhà đầu tư nước ngoài các quy định pháp luật liên quan công ty liên doanh
 • Hướng dẫn nhà đầu tư cung cấp tài liệu – hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, mở công ty liên doanh với nước ngoài
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục mở Công ty liên doanh với nước ngoài tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp
 • Tư vấn các giấy tờ xin công văn nhập cảnh cho nhà đầu tư nước ngoài

Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh tư vấn trên website hoặc gọi ngay vào hotline 07777 23283.

Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Để lại một bình luận

  Lên đầu trang