• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Thay Đổi Thành Viên Góp Vốn Công Ty TNHH

Trong quá trình hoạt động và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vì nhiều lý do khác nhau làm tác động đến phần vốn góp của công ty buộc doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, sau đây Luật Bistax xin cung cấp đến quý khách hàng những thông tin pháp lý liên quan đến thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 04/01/2021 có hiệu lực thi hành 04/01/2021.

Thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

Thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

Việc thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên, sẽ rơi vào các trường hợp sau đây:

 • Do tiếp nhận thêm thành viên mới
 • Do việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty với nhau hoặc giữa thành viên công ty với cá nhân, tổ chức bên ngoài
 • Thay đổi thành viên do thừa kế
 • Do việc tặng/cho phần vốn góp
 • Do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp
 • Do thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ
 • Thay đổi thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty

2. Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH

Hồ sơ Thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH

Hồ sơ Thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH

 

Do có nhiều nguyên nhân dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH như đã nêu ở mục 1 và điều này buộc công ty phải tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Đối với từng trường hợp thì thành phần hồ sơ để đăng ký thay đổi sẽ khác nhau nhưng nhìn chung vẫn phải đáp ứng các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Ngoài những thành phần hồ sơ trên thì công ty cần phải chuẩn bị thêm những giấy tờ pháp lý theo từng trường hợp thay đổi như sau:

♦ Thay đổi thành viên do tiếp nhận thêm thành viên mới:

Trường hợp này dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty, công ty cần chuẩn bị thêm:

 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
♦ Thay đổi thành viên do việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty với nhau hoặc giữa thành viên công ty với cá nhân, tổ chức bên ngoài:

Trường hợp này việc thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH không làm thay đổi vốn điều lệ của công ty, khi đó hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để nộp bao gồm thêm:

 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
♦ Thay đổi thành viên do thừa kế:

Trong trường hợp này hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm thêm:

 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
♦ Thay đổi thành viên do việc tặng/cho phần vốn góp:

Trong trường hợp này hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm thêm:

 • Người nhận tặng/cho là người thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật và đương nhiên trở thành thành viên của công ty thì hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm các giấy tờ như việc thay đổi thành viên góp vốn do chuyển nhượng vốn góp.
 • Người nhận tặng/cho là người không thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật và chỉ trở thành thành viên của công ty khi được thành viên chấp thuận thì hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm các giấy tờ như việc thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới.
♦ Thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp:

Trong trường hợp này hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm thêm:

 • Danh sách thành viên còn lại của công ty. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn.
♦ Thay đổi thành viên do thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ:
 • Người nhận thanh toán được Hội đồng thành viên chấp thuận trở thành thành viên của công ty thì hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm các giấy tờ như việc thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới nhưng trong đó, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty được thay bằng hợp đồng về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn góp để trả nợ.
 • Người nhận thanh toán chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm các giấy tờ như việc thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp nhưng trong đó, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty được thay bằng hợp đồng về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn góp để trả nợ
♦ Thay đổi thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Nghị quyết, quyết định chia công ty, nghị quyết, quyết định tách công ty

3. Lưu ý khi tiến hành thay đổi thành viên :

Khi tiến hành thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên công ty cần lưu ý các nội dung sau:

 • Số lượng thành viên: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50. Khi số lượng thành viên giảm xuống còn 1, công ty phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Khi số lượng thành viên lớn hơn 50, doanh nghiệp cân nhắc việc chuyển sang loại hình công ty cổ phần.
 • Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty: Khi thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, số lượng thành viên và số vốn góp của các thành viên thay đổi có thể dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty. Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không còn là thành viên của công ty và không tham gia quản lý doanh nghiệp nữa, Hội đồng thành viên phải tiến hành họp để bầu ra người đại diện theo pháp luật mới hoặc thuê một cá nhân khác trở thành người đại diện mới của công ty.

4. Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Bistax

Luật Bistax là một trong những đơn vị tại TP.HCM chuyên hỗ trợ thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục về doanh nghiệp, Luật Bistax hỗ trợ khách hàng đầy đủ các dịch vụ:

 • Tiếp nhận thông tin yêu cầu;
 • Tư vấn các thủ tục liên quan đến thành lập công ty, các khoản thuế phải đóng…;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu liên quan đến thành lập và thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
 • Thực hiện mọi thủ tục với cơ quan cấp phép.
 • Tư vấn kế toán doanh nghiệp

Phí dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH:

 • Trường hợp thay đổi thành viên/tăng vốn điều lệ (không có yếu tố nước ngoài, không thay đổi loại hình doanh nghiệp): 1.100.000VNĐ.
 • Trường hợp thành viên tiếp nhận mới là người nước ngoài: 450$.
 • Trường hợp thay đổi loại hình doanh nghiệp: 1.500.000 VNĐ.
 • Trường hợp có thay đổi con dấu: 450.000 VNĐ.

Thời gian HOÀN TẤT : 05 ngày làm việc

Phí trên đã bao gồm:

 • Toàn bộ lệ phí nhà nước; 10% thuế GTGT (thuế VAT);
 • Giao nhận hồ sơ tận nơi theo yêu cầu;
 • CAM KẾT không phát sinh bất cứ chi phí nào khác;
 • Miễn phí sao y công chứng các tài liệu liên quan.
 • Mọi hồ sơ, tài liệu do Luật Bistax soạn thảo và thực hiện với cơ quan cấp phép.

Với chuyên môn về dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại TPHCM, Luật Bistax sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí cơ hội đồng thời tư vấn các qui định về kế toán thuế sau khi thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH. Hãy để lại bình luận vào dưới bài viết hoặc gọi số hotline: 07777 23283 để được tư vấn miễn phí.

Tham khảo thêm:
5/5 - (1 bình chọn)

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top