• 08:00 – 11h30 AM, 13h00 – 17:00 PM
  • Tầng 1, Tòa nhà GIC, 36A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Q. Bình Thạnh, HCM

07777 23283 - (028) 3510 1088

tuvan@bistax.vn - cskh@bistax.vn

Thủ Tục Đăng Ký Bổ Sung, Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh được thể hiện trên ngành nghề kinh doanh mà công ty đăng ký với cơ quan cấp phép và chỉ được phép kinh doanh những ngành nghề mà luật không cấm. Với những ngành nghề chưa đăng ký, doanh nghiệp có nhu cầu thì phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

“Theo Khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp quy định: Doanh nghiệp được tư do kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm”

Đăng ký thay đổi,thay đổi ngành nghề kinh doanh1. Những ngành nghề kinh doanh thông thường

Với tất cả những ngành nghề kinh doanh nào không gây ô nhiễm môi trường, không độc hại. Các sản phẩm, dịch vụ được nhiều người tiêu dùng sử dụng thì có thể tạm gọi là ngành nghề kinh doanh thông thường.

Xem thêm: Danh sách các ngành nghề kinh doanh thông thường

Đăng ký thay đổi 2. Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Là những lĩnh vực gây ô nhiễm môi trường, độc hại, mất an ninh trật tự. Kinh doanh nhạy cảm, gây nguy hiểm cho người sử dụng như: Sản xuất hóa chất, sản xuất tái chế phế liệu, sản xuất…

Xem thêm: Danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

3. Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

“Trích dẫn Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Bước 1:

1. Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh các nội dung bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 2:

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3:

thay đổi ngành nghề kinh doanh 3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi. Bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

thay đổi ngành nghề kinh doanh 4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

CÔNG TY LUẬT BISTAX

Địa chỉ : Tầng 1, GIC Building, 36A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Hotline: (028) 3510 1088 – DĐ: 07777 23283

Facebook: Luật Bistax

Website : https://bistax.vn/

Email: tuvan@bistax.vn

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!

Scroll to Top