• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Có thể thuê người làm Giám đốc trong công ty cổ phần không?

Vì một lý do nào đó mà công ty cổ phần không lựa chọn được vị trí Giám đốc công ty, thì có thể thuê người khác làm giám đốc hay không? Trường hợp này, cũng xảy ra rất nhiều hiện nay, như vậy, có thể thuê người làm Giám đốc công ty cổ phần hay không? Và qui định về tiêu chuẩn để làm giám đốc công ty là gì? Mời bạn theo dõi nội dung ở bài viết dưới đây.

Giám đốc Công ty cổ phần là ai?

Công ty cổ phần có thể thuê người ngoài làm Giám đốc Công ty
Công ty cổ phần có thể thuê người ngoài làm Giám đốc Công ty

Căn cứ quy định pháp luật, Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần là chức danh do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm một thành viên của Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác đảm nhận.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Như vây, trong trường hợp Công ty cổ phần muốn thuê người khác làm Giám đốc thì điều đó được pháp luật doanh nghiệp cho phép thực hiện.

Tiêu chuẩn để làm Giám đốc Công ty cổ phần là gì?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 thì người được thuê để làm Giám đốc cho công ty bạn cần phải đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể như sau:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;
 • Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

Giám đốc Công ty cổ phần có các quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty cổ phần được quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.”

Tham khảo thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top