• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Kinh Doanh Rượu Cần Giấy Phép Gì? Điều Kiện – Thủ Tục Ra Sao

Kinh doanh rượu thuộc danh mục nghành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, và rượu là sản phẩm được nhà nước quy định hạn chế kinh doanh trên thị trường do rượu là chất kích thích tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Quy định pháp luật Việt Nam về kinh doanh rượu có phần khắt khe hơn so với những ngành nghề khác, vì vậy để thực hiện kinh doanh rượu nhà đầu tư cần nắm rõ các quy định pháp lý và kinh doanh rượu cần phải có giấy phép gì. Dưới đây, công ty Luật Bistax có bài viết tham khảo hướng dẫn về thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu để chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát hơn trước khi thành lập công ty ngành nghề kinh doanh rượu.

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định Số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;
 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
 • Luật đầu tư 2020
 • Luật doanh nghiệp 2020

Về kinh doanh rượu bao gồm các hoạt động kinh doanh như:

 • Hoạt động sản xuất rượu;
 • Hoạt động phân phối rượu;
 • Hoạt đông bán buôn rượu;
 • Hoạt động bán lẻ rượu;
 • Hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ;

Qui định chung về điều kiện kinh doanh rượu:

Tuỳ theo qui mô sản xuất kinh doanh, mà ngành nghề kinh doanh rượu sẽ có những qui định cụ thể như sau:

Kinh doanh rượu cần giấy phép gì

Kinh doanh rượu cần giấy phép gì

 

1.    Điều kiện để kinh doanh sản xuất rượu công nghiệp

 • Phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy đinh của pháp luật
 • Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định
 • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định
 • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

2.    Điều kiện để kinh doanh sản xuất rượu thủ công

 • Phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy đinh của pháp luật
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

3.    Điều kiện để kinh doanh phân phối rượu

 • Phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy đinh của pháp luật.
 • Có quyền hợp pháp sử dụng kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150m2 trở lên.
 • Các doanh nghiệp kinh doanh phân phối rượu phải có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
 • Doanh nghiệp phân phối rượu phải có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

4.    Điều kiện để kinh doanh bán buôn rượu

 • Phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy đinh của pháp luật
 • Có quyền hợp pháp sử dụng kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50m2 trở lên.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Doanh nghiệp kinh doanh bán buôn rượu phải có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 3 thương nhân bán lẻ rượu

5.    Điều kiện để kinh doanh bán lẻ rượu

 • Phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy đinh của pháp luật.
 • Doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ rượu phải có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

6.    Điều kiện để kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 • Phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy đinh của pháp luật
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Rượu phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 • Nếu thương nhân muốn tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

7.    Điều kiện để tổ chức sản xuất rượu thủ công bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp chế biến lại

 • Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
 • Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Thủ tục xin cấp giấy phép Kinh doanh sản xuất rượu công nghiệp

Xin giấy phép kinh doanh rượu

Xin giấy phép kinh doanh rượu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
 • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Doanh nghiệp sản xuất rượu có quy mô 03 triệu lít/năm trở lên thì nộp hồ sơ ở Bộ Công Thương;
 • Doanh nghiệp sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/ năm thì nộp hồ sơ ở Sở Công Thương;

Thủ tục xin cấp giấy phép Kinh doanh sản xuất rượu thủ công

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. .
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật);
 • Bản sao Giấy phép an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 Nộp hồ sơ tại phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Thủ tục xin cấp giấy phép Kinh doanh phân phối rượu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép phân phối rượu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn; hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng; địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận; hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
 • Giấy phép sản xuất rượu; hoặc giấy phép phân phối rượu đối với nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước. 

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ xin giấy phép phân phối rượu tại Bộ Công Thương.

Thủ tục xin cấp giấy phép Kinh doanh bán buôn rượu

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu; (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020 NĐ- CP).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận; hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu. Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước; thương nhân phân phối; hoặc thương nhân bán buôn khác; trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất; thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
 • Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 • Đối với các thương nhân kinh doanh nhóm rượu từ 5,5 độ cồn trở lên thì trước khi tiến hành kinh doanh các thương nhân phải tiến hành đăng ký xin cấp giấy phép bán buôn rượuvà nộp hồ sơ tại Sở Công Thương nơi thương nhân đặt địa điểm kinh doanh.
 • Đối với các thương nhân kinh doanh rượu dưới 5,5 độ cồn thì tiến hành đăng ký kinh doanh rượutại phòng tại Phòng kinh tế quận/huyện nơi thương nhân đặt địa điểm kinh doanh

Thủ tục xin cấp giấy phép Kinh doanh bán lẻ rượu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu ;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
 • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tới phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thủ tục xin cấp giấy phép Kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
 • Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tới phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh rượu trọn gói tại Luật Bistax

Có thể thấy rõ tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây GDP giảm sút, nhiều ngành nghề đối mặt với thua lỗ nhưng kinh doanh rượu vẫn có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường và ngày càng phát triển chứng tỏ ngành nghề này có một sức hút kỳ lạ đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, ngành nghề kinh doanh rượu cũng được quản lý chặt chẽ hơn so với các ngành nghề thông thường. 

Luật Bistax là đơn vị chuyên tư vấn dịch vụ làm giấy phép kinh doanh tại TPHCM cho tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Chúng tôi sẽ tư vấn các hồ sơ, thủ tục thành lập công ty trọn gói từ A-Z cho doanh nghiệp. Đảm bảo bao trọn gói cho đến khi doanh nghiệp hoạt động. 

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp gỡ rối tất cả các vướng mắc trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Đồng thời, khi bắt đầu công ty hoạt động thì sẽ liên quan đến các thủ tục thuế, kế toán. Đa số các chủ doanh nghiệp đều chưa hiểu rõ về các qui định về thuế, đến với Luật Bistax, doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí các loại thuế, phí thuế phải đóng… giúp doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, phát triển lâu dài.

Hãy gọi ngay vào số hotline: 07777 23283 để được tư vấn hoặc bình luận vào nội dung dưới bình viết. Chúng tôi luôn có mặt và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp!

Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top