• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là công ty do nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời chịu sự điều chỉnh của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thủ tục và hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cần tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư và Cam kết WTO.

Các lĩnh vực kinh doanh nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài

Nhà đầu tư có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài với các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh sau đây:

STT Tên ngành Mã CPC
1. Sản xuất
2. Dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế (trừ doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài) 862, 863
3. Dịch vụ kiến trúc 8671
4. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ 8672, 8673
5. Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị 8674
6. Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan, kinh doanh, sản xuất phần mềm 841-845, 849
7. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tự nhiên 851
8. Dịch vụ nghiên cứu thị trường 864
9. Dịch vụ tư vấn quản lý 865
10. Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý 866
11. Dịch vụ liên quan đến sản xuất 884, 885
12. Dịch vụ liên quan đến tư vấn khoa học kỹ thuật 86751, 86752, 86753
13. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) 633
14. Các dịch vụ chuyển phát 7512
15. Dịch vụ xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật liên quan 511-518
16. Dịch vụ xuất nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ hàng hóa 621, 622, 631, 632
17. Dịch vụ nhượng quyền thương mại 8929
18. Dịch vụ giáo dục 923, 924, 929
19. Xử lý nước thải, rác thải 9401, 9402
20. Dịch vụ bệnh viện, nha khoa, khám bệnh 9311, 9312
21. Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn, Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 64110, 642, 643
22. Dịch vụ kho bãi, đại lý vận tải hàng hóa 742, 748
23. Dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính
24. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay 8868

Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Theo quy định về điều kiện để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thì trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Như vậy, để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cần qua 2 bước bắt buộc sau đây:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mời bạn theo dõi tiếp hồ sơ và thủ tục thực hiện từng bước trên như thế nào nhé.

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

1: Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Sau khi đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn 5-15 ngày tùy từng trường hợp cụ thể

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài gồm các bước như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm:

+Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.

+Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

+Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

+Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

+Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

+Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

+Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

+Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

+Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:

+Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;

+Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch

+Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);

+Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2: Hồ sơ Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài – cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài, bao gồm:

+Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+Điều lệ công ty 100% vốn nước ngoài.

+Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

+Bản sao: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên là cá nhân; Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

+Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức.

+Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

+Lưu ý: Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuât, công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, tùy trường hợp mà phải cung cấp thêm một số giấy tờ cần thiết khác.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư  (Phòng đăng ký kinh doanh)

Thời gian làm việc: 05- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đó là công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được công khai trên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian làm việc: trong vòng 30 ngày

Bước 4: Con dấu của công ty

Đây là bước cuối cùng trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Bước này được tiến hành sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

Công ty thực hiện khắc dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.Công ty có quyền quyết định mẫu dấu và số lượng con dấu.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian làm việc: khoảng 5-8 ngày làm việc

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại TPHCM
Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại TPHCM

Với những hướng dẫn cụ thể và chi tiết ở trên mà bạn vẫn còn bỡ ngỡ và khó khăn, thì hãy tìm đến dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài của Luật Bistax. Chúng tôi sẽ giúp bạn tư vấn chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ một cách đầy đủ và chuẩn xác nhất. Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ của khách hàng được duyệt rất cao. Đến với dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại chúng tôi, khách hàng sẽ được các dịch vụ sau:

 • Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp liên quan đến nội dung đăng ký Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, theo thông tin doanh nghiệp cung cấp và theo đúng với quy định của pháp luật.
 • Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để giúp doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty.
 • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan về các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập của doanh nghiệp.
 • Tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục pháp lý có liên quan sau khi Thành lập công ty.
 • Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật, thuế, kế toán cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top