• 08:00 – 11h30 AM, 13h00 – 17:00 PM
 • Tầng 1, BCons 2 Tower, 42/1 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Thành lập công ty
07777 23283

Dịch vụ Hộ chiếu
0903 784 789

Giấy phép lao động
07777 23283
0903 002 122

Visa, Thẻ Tạm Trú
07777 23283

Kế toán - Thuế
07777 23283
0938 002 122

Tổng đài CSKH
(028) 3510 1088

Qui Định Mới Nhất Về Thuế Suất VAT – Giảm Thuế GTGT 2022

Thuế suất VAT là một trong những thuế bắt buộc và không có gì xa lạ đối với người dân và doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để hiểu về các qui định về thuế vat như cách tính thuế, cách hoàn thuế, các lĩnh vực ngành nghề được giảm thuế vat… Luật Bistax có bài viết chia sẽ nội dung đề cập đến thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.

 • Nghị quyết 43/2022/QH15
 • Căn cứ Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 có hiệu lực ngày 01/01/2009 (sửa đổi bổ sung năm 2013, 2014, 2016);
 • Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

Xem thêm:

Thuế VAT là gì?

Thuế suất VAT
Thuế suất VAT

Thuế VAT hay thuế giá trị gia tăng là phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán sản phẩm hàng hoá. Là loại thuế đánh vào người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Người tiêu dùng là người chi trả nhưng người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ thông qua việc cộng thuế vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Qui định về thuế VAT :

Đối tượng chịu thuế VAT:

Căn cứ theo Điều 2, Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là tất cả các hàng hóa dịch vụ được tiêu dùng, mua bán tại Việt Nam trừ một số đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại mục 2.2.

Đối tượng không chịu thuế VAT:

Các đối tượng không thuộc diện chịu thuế theo quy định của Luật thuế VAT bao gồm:

 • Các sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi chưa qua chế biến của tổ chức, cá nhân tự sản xuất.
 • Sản phẩm là giống vật nuôi, cây trồng, muối mỏ tự nhiên.
 • Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.
 • Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm người học, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và tái bảo hiểm.
 • Chuyển quyền sử dụng đất.
 • Sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo trong các công trình văn hóa, nghệ thuật, công cộng.
 • Nghề dạy học theo quy định của pháp luật.
 • Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 • Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện.
 • Các dịch vụ bưu chính, dịch vụ y tế, dịch vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố.
 • Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân/tháng thấp hơn mức lương tối thiểu áp dụng chung cho tổ chức, doanh nghiệp trong nước.
 • Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến theo quy định của Chính phủ hay sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh.
 • Xuất bản, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa… hay các loại máy móc phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học.
 • Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
 • Dịch vụ tín dụng, kinh doanh chứng khoán, chuyển nhượng vốn và các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật.
 • Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

2. Các loại thuế suất VAT:

Luật thuế VAT Việt Nam hiện nay đến năm 2022, thuế vat hiện nay có 4 thuế suất vat bao gồm: 0%, 5% , 10% và 8%.

Năm 2022, vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm nhất là việc thuế vat giảm từ 10% còn 8%. Trừ một số hàng hóa, dịch vụ KHÔNG được giảm theo nghị định 15/2022/NĐ-CP bao gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;. 

Giảm thuế VAT từ 10% còn 8%

Giảm thuế VAT từ 10% còn 8%

 

** Lưu ý:

– Nếu các loại hàng hoá, dịch vụ nêu trên không phải chịu thuế GTGT hoặc chỉ phải chịu thuế GTGT 5% thì không được giảm thuế GTGT.

– Việc giảm thuế GTGT áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại./.

3. Phương pháp, công thức tính thuế VAT

3.1. Công thức xác định thuế GTGT

Thuế GTGT = Giá tính thuế GTGT x Thuế suất thuế GTGT

(Giá tính thuế GTGT là giá bán ra không bao gồm thuế GTGT.)

3.2. Phương pháp tính thuế VAT

Theo Điều 9 Luật thuế giá trị gia tăng, có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

* Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng: 

Căn cứ Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng, Phương pháp khấu trừ thuế GTGT sẽ được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

* Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:

Căn cứ Điều 11 Luật thuế giá trị gia tăng, Đối tượng áp dụng của phương pháp này bao gồm:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
 • Hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;
 • Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

4. Qui định về hoàn thuế giá trị gia tăng

Kể từ ngày 01/7/2016 Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

 1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.
 2. Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.
Công ty dịch vụ kế toán
Công ty dịch vụ kế toán

Trên đây, là những thông tin tham khảo mà Luật Bistax muốn chia sẻ đến cá nhân, doanh nghiệp muốn tìm hiểu về thuế vat tại Việt Nam. Hiên nay, nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp và đẩy mạnh việc thúc đẩy kinh tế, nhà nước đã và đang đưa ra nhiều nghị định, quyết định về việc giảm thuế VAT. Tuy nhiên, việc giảm thuế chỉ áp dụng đối với một số nhóm dịch vụ hàng hoá.

Điều này, lại gây ra nhiều rắc rối cho doanh nghiệp trong việc xác định lĩnh vực ngành nghề có thuộc diện giảm thuế suất vat hay không. Nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn đến vấn đề về việc rà soát, đối chiếu, báo cáo hoá đơn chứng từ… Doanh nghiệp có thể gọi ngay vào số hotline: 07777 23283.  Dịch vụ kế toán tại Luật Bistax sẽ tư vấn chi tiết giúp doanh nghiệp xác định chính xác thuế suất vat theo từng danh mục ngành nghề. 

Tham khảo thêm:

5/5 - (5 bình chọn)

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá

Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088

Giấy phép lao động:
07777 23283 – 0903 002 122

Thẻ tạm trú:
07777 23283

Visa nhập cảnh:
07777 23283

Tư vấn Thành lập công ty:
07777 23283

Dịch vụ kế toán – Thuế:
07777 23283 – 0938 002 122

Dịch vụ hộ chiếu:
0903 784 789

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!
  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Scroll to Top