Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM
Bistax

Miễn GPLĐ cho người nước ngoài di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp

Người lao động nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp sẽ thuộc diện miễn Giấy phép lao động (miễn GPLĐ) nếu đáp ứng được những quy định tại Điều 154 Bộ Luật lao động và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Qua bài viết này, Luật Bistax hướng dẫn thủ tục xin Miễn GPLĐ cho người nước ngoài di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 ban hành ngày 20/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
 • Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2020 có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.
 • Thông tư 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương.

1. Đối tượng được miễn GPLĐ cho người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp?

Để được miễn Giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, người nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Miễn GPLĐ cho người nước ngoài di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp
Miễn GPLĐ cho người nước ngoài di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp

♦ Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam

♦ Hiện diện thương mại nước ngoài hoạt động trong phạm vi:

 • 11 ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục I Thông tư 35/2016/TT-BCT đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 • 11 ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục II Thông tư 35/2016/TT-BCT đối với người lao động là lao động kỹ thuật di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

♦ Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục trước khi được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam.

♦ Ngoài ra, khi làm việc tại Việt Nam lao động người nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện chung sau:

 • Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 154 của Bộ luật Lao động 2019

2. Hồ sơ xin Giấy xác nhận Miễn GPLĐ cho người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp:

Theo các điều kiện được nêu ở Mục 1, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có thể là: Nhà Quản lý, Giám đốc điều hành, Chuyên gia hoặc Lao động kỹ thuật. Đối với mỗi vị trí việc làm có những yêu cầu khác nhau như sau:

♦ Đối với Nhà quản lý

Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức; Trưởng VPĐD nước ngoài tại Việt Nam;

♦ Đối với Giám đốc điều hành

Là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

♦ Đối với Chuyên gia

Thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

Lưu ý: Văn bản xác nhận chuyên gia nước ngoài do doanh nghiệp nước ngoài cấp;

♦ Đối với Lao động kỹ thuật:

Thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Lưu ý: Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật của doanh nghiệp tại nước ngoài cấp phải phù hợp với vị trí công việc mà người lao động dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

Xin Giấy phép lao động di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp

Xin Giấy phép lao động theo hình thức di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp

Ngoài ra, để được miễn giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, người lao động nước ngoài bắt buộc phải có các văn bản sau:

♦ Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam có nêu vị trí công việc, chức danh công việc và thời gian làm việc;

♦ Văn bản chứng minh người nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

♦ Văn bản chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động trong phạm vi 11 ngành dịch vụ quy định tại các Phụ lục của Thông tư 35/2016/TT-BCT, có thể bao gồm một trong các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; hoặc
 • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; hoặc
 • Giấy phép thành lập Chi nhánh, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

3. Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận Miễn GPLĐ cho người nước ngoài di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp:

Bước 1: Hồ sơ đăng ký Giải trình nhu cầu sử dụng lao động

Thời điểm nộp hồ sơ:

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) cần thực hiện nộp hồ sơ này lên cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ chuẩn bị:

Mẫu 01/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP về giải trình nhu cầu sử dụng là người nước ngoài.

Cơ quan tiếp nhận:

 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc;
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trực thuộc tỉnh/ thành phố hoặc;
 • Trường hợp nơi làm việc tại khu công nghiệp, tổ chức thực hiện nộp tại ban quản lý các khu công nghiệp.

Thời hạn xử lý:

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 2: Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Hồ sơ chuẩn bị gồm:

 • Mẫu số 09/PLI Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe có thời hạn 12 tháng, còn thời hạn tới ngày nộp hồ sơ bản gốc hoặc sao y công chứng.
 • Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với các trường hợp cần giải trình.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao y chứng thực và phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch thuật sang tiếng Việt.
 • Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động được nêu tại Mục 2.

Cơ quan tiếp nhận:

 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc;
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trực thuộc tỉnh/ thành phố hoặc;
 • Trường hợp nơi làm việc tại khu công nghiệp, tổ chức thực hiện nộp tại ban quản lý các khu công nghiệp.

Thời hạn xử lý:

05 ngày làm việc và trả kết quả là văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời rõ lý do.

Dịch vụ xin miễn Giấy phép lao động theo hình thức di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp tại Luật Bistax

Luật Bistax là một trong những đơn vị tại TP.HCM chuyên hỗ trợ làm thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Luật Bistax hỗ trợ khách hàng đầy đủ các dịch vụ:

 • Tư vấn cụ thể từng trường hợp
 • Dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp không cần trình diện
 • Hỗ trợ khách hàng khám sức khoẻ tại các bệnh viện đủ điều kiện
 • Hỗ trợ xin dấu hợp pháp hoá lãnh sự
 • Dịch công chứng các văn bản nước ngoài
 • Thực hiện các thủ tục với cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép lao động

Hãy tham khảo ngay dịch vụ làm Giấy phép lao động tại TPHCM của Luật Bistax. Chúng tôi sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian, giải quyết được các hồ sơ khó. Hãy liên hệ vào hotline: 07777 23283 (Hỗ trợ Zalo, Viber, Whatsapp 24/24) hoặc để lại bình luận vào bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay!

Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Để lại một bình luận

  Lên đầu trang