• 08:00 – 11h30 AM, 13h00 – 17:00 PM
 • Tầng 1, BCons 2 Tower, 42/1 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

CSKH: (028) 3510 1088
Tư vấn Hộ chiếu: 0903 784 789
Visa, Work permit, FDI: 07777 23283

tuvan@bistax.vn
cskh@bistax.vn

Hướng dẫn thay đổi giấy phép công ty cổ phần chi tiết nhất năm 2021

Thay đổi giấy phép công ty cổ phần là điều mà các doanh nghiệp Việt Nam thường thực hiện trong thời gian gần đây. 

Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường, ngành nghề hay có thay đổi nhất định về tên công ty, địa chỉ trụ sở, người đại diện pháp luật, vốn điều lệ, thông tin về thuế. Việc thay đổi những thông tin này đồng nghĩa với việc phải thay đổi giấy phép kinh doanh

Thay đổi giấy phép công ty cổ phần

Thay đổi giấy phép công ty cổ phần

 

Hồ sơ thay đổi giấy phép công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Các giấy tờ, tài liệu có liên quan tương ứng với từng nội dung thay đổi; (Ví dụ trường hợp, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật, hồ sơ cần phải có bản sao CMND người đại diện theo pháp luật mới.)
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi đăng ký kinh doanh

Trường hợp nào phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông?

Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp và quyết định thay đổi những nội dung:

  • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Thay đổi tên doanh nghiệp;
  • Thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu việc thay đổi dẫn đến thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
  • Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp;
  • Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
  • Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;
  • Thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty do chuyển nhượng cổ phần.

Trường hợp nào phải tiến hành họp Hội đồng quản trị?

Hội đồng quản trị tiến hành họp và quyết định thay đổi những nội dung sau:

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu việc thay đổi không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung về: họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn và gia hạn tạm ngừng
 • Thành lập/chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh

Thủ tục thực hiện thay đổi giấy phép công ty cổ phần

 • Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ.
 • Phương thức nộp:
  • Nộp trực tuyến tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/.
  • Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Các trường hợp không được thực hiện thay đổi giấy phép công ty

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.
Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Luật BIstax
Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Luật BIstax
Scroll to Top