• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Cập nhật thủ tục thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài

Công ty có vốn nước ngoài muốn thay đổi vốn đầu tư của dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư). Hoặc thay đổi vốn điều lệ (đối với công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) mà không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Điều 46 Nghị định 118/NĐ-CP.

Các loại Vốn đầu tư đối với công ty có vốn nước ngoài:

a) Vốn đầu tư: Vốn đầu tư là tổng các phần vốn mà Nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư bao gồm: Vốn góp; Vốn vay (vốn lưu động); Vốn cố định.

b) Vốn góp (vốn điều lệ): Là phần vốn mà Nhà đầu tư đăng ký góp thực tế để đầu tư tại Việt Nam.

Theo Điều 34 Luật Doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn điều lệ/vốn đầu tư kinh doanh bằng:

 • Đồng Việt Nam;
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi;
 • Vàng;
 • Quyền sử dụng đất;
 • Quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ;
 • Các quy trình công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác mà chúng ta có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư = vốn góp (vốn điều lệ – bắt buộc góp thực tế) + vốn vay + vốn lưu động

Ví dụ: Tổng vốn đầu tư của dự án: 113.455.000 đ (một trăm mười ba triệu bốn trăm năm mươi lăm triệu đồng), tương đương 5.000.000 (năm triệu) đô lô mỹ. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 34.040.000.000đ (ba mưới bốn tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng), tương đương 1.500.000 (một triệu năm trăm ngàn) đô-la-mỹ, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư.

Các trường hợp bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi vốn đầu tư

Khi doanh nghiệp nước ngoài có thay đổi số vốn đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bởi vì số vốn đầu tư là nội dung thể hiện trên giấy chứng nhận đầu tư.

Hiện không có quy định thay đổi dưới bao nhiêu % vốn đầu tư thì không cần làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chỉ cần có thay đổi về số vốn so với mức ban đầu thì đơn vị phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Xem thêm: Cập nhật Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài

Thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài
Thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (mẫu quy định Phụ lục I.7);
b) Báo cáo tình hình thực hiện dự án (mẫu quy định Phụ lục I.8);
c) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (có kiểm toán độc lập) hoặc chứng minh số dư ngân hàng của Nhà đầu tư;
d) Thuyết minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư;
e) Quyết định của Nhà đầu tư về việc thay đổi;
f) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
LƯU Ý: Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

LƯU Ý: Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

Xem thêm: Dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự

Thủ tục thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký kê khai đầu tư trực tuyến tại website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Điền các thông tin theo hướng dẫn trên website: https://dautunuocngoai.gov.vn

Bước 2: Nộp các tài liệu liên quan đến Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh:

1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật này.

Thời gian nhận thông báo chấp thuận là 10-15 ngày làm việc

Bước 3:

– Trường hợp nhà đầu tư thay đổi vốn đầu tư đồng thời thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện góp đủ vốn đầu tư trong thời hạn ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày để từ ngày góp đủ vốn tăng. => Tiến hành song song đều được.

=> Cơ quan giải quyết: Phòng đầu tư đối với dự án ngoài khu quy hoạch; Ban quản lý các khu công nghiệp hoặc Khu chế xuất đối với những dự án nằm trong khu quy hoạch.

⇒ THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn thay đổi vốn điều lệ công ty
Hướng dẫn thay đổi vốn điều lệ công ty

HỒ SƠ YÊU CẦU:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định Phụ lục II-1)
b) Danh sách thành viên/Cổ đông đối với công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Cổ phần (Mẫu quy định Phụ lục I-6)
c) Biên bản họp đối với Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Cổ phần;
d) Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng cổ đông;
e) Văn bản chấp thuận đã được cấp tại Bước 2;
f) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Những lưu ý quan trọng sau khi thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài

Sau khi thay đổi vốn đầu tư, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau đây:

a) Góp đủ số vốn đã đăng ký thay đổi như đã cam kết (đúng thời hạn)

b) Nộp lại tờ khai môn bài nếu thay đổi vốn dẫn đến thay đổi Bậc thuế phải đóng (nộp vào tháng cuối cùng của năm thay đổi).

Dịch vụ thay đổi vốn đầu công ty nước ngoài tại Luật Bistax

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Để không mất thời gian đi lại, Luật Bistax cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép đầu tư. Tư vấn mọi thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký đầu tư như:

– Tư vấn về điều kiện thực hiện thủ tục thay đổi vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

– Nhận tài liệu từ quý khách để thực hiện thủ tục thay đổi vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh thực hiện thủ tục thay đổi vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

– Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách

=> Phí dịch vụ: tùy từng trường hợp, vui lòng liên hệ để được báo giá.

Tham khảo thêm:
5/5 - (1 bình chọn)

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top