• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Cập nhật Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp nước ngoài cần nắm rõ các chính sách của pháp luật khi có sự thay đổi những nội dung mà có liên quan đến dự án đầu tư. Những trường hợp nào sẽ phải thực hiện điều chỉnh, cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư. Chúng tôi xin chia sẽ các cập nhật mới nhất về các qui định về thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư mà các nhà đầu tư nước ngoài cần phải lưu ý.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Các trường hợp phải thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Trong suốt quá trình đầu tư của mình, nhà đầu tư đều phải thực hiện các hoạt động báo cáo thường kì đến cơ quan quản lý nhà nước về tiến trình thực hiện dự án đầu tư của mình. Khi có sự điều chỉnh nội dung dự án so với dự kiến ban đầu thì nhà đầu tư cần làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với cơ quan đăng ký đầu tư. Hoạt động này nhằm mục đích giúp cơ quan đăng ký đầu tư có thể kiểm tra, giám sát được hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Năm 2023, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm 10 nội dung được quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư 2020 cụ thể:

(1) Tên dự án đầu tư.

(2) Nhà đầu tư.

(3) Mã số dự án đầu tư.

(4) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

(5) Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

(6) Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

(7) Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

(8) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

– Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

– Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

(9) Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

(10) Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020 về điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương thì cần đồng thời thay đổi quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận nếu các nội dung thay đổi liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Nếu dự án chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư chỉ cần điều chỉnh các nội dung muốn thay đổi tương ứng với thay đổi thực tiễn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư được tiến hành theo trình tự sau:

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Đầu tiên, nhà đầu tư căn cứ vào nội dung thay đổi của mình để tiến hành soạn thảo hồ sơ cho đúng theo quy định của pháp luật. Lưu ý, tùy thuộc vào thủ tục ban đầu nhà đầu tư cần tiến hành khi đến Việt Nam đầu tư để tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư phù hợp theo từng trường hợp.

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư:

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú
1 Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (Download mẫu) 01 Bản chính
2 Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. 01 Bản sao hợp lệ

Tùy thuộc vào nội dung cần thay đổi, giấy tờ chứng minh liên quan đến sự thay đổi sẽ khác nhau, nhà đầu tư căn cứ vào nhu cầu thay đổi của mình mà cung cấp các giấy tờ có liên quan như:

 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư (từ lúc bắt đầu đến thời điểm xin điều chỉnh);
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 32, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.

Nếu dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

Thời gian xử lý: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Trường hợp việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư 2020 như sau:

(i) Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp (iii).

(ii) Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp (iii).

(iii) Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật Đầu tư 2020.

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Bistax

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Với quy định phức tạp, giấy chứng nhận đầu tư dự án lại được chia thành nhiều nhóm khác nhau, vì thế, nhà đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn và vướng nhiều thủ tục. Nếu bạn không am hiểu sẽ gây mất nhiều thời gian và thậm chí sẽ bị phạt nếu thay đổi chậm trễ. Dịch vụ thay đổi giấy phép đầu tư tại Luật Bistax sẽ giúp bạn giải quyết mọi khó khăn, đơn giản hoá mọi thủ tục.

Để được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết pháp lý về Thay Đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn đầu tư nước ngoài, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 07777 23283.

Tham khảo thêm:

 

5/5 - (1 bình chọn)

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top