• 08:00 – 11h30 AM, 13h00 – 17:00 PM
 • Tầng 1, BCons 2 Tower, 42/1 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Thành lập công ty
07777 23283

Dịch vụ Hộ chiếu
0903 784 789

Giấy phép lao động
07777 23283
0903 002 122

Visa, Thẻ Tạm Trú
07777 23283

Kế toán - Thuế
07777 23283
0938 002 122

Tổng đài CSKH
(028) 3510 1088

Bistax

Thủ Tục Thay Đổi Dự Án Đầu Tư

Dự án đầu tư được Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp cho Nhà đầu tư khi đăng ký thành lập công ty. Nội dung dự án được ghi rõ và thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi có thay đổi liên quan đến dự án đầu tư đang thực hiện như: Địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tên dự án đầu tư…Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh thay đổi dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Khoản 1 Điều 40 Luật Đầu tư 2014.

Cở sở pháp lý:

 • Luật đầu tư 2014 quy định về Luật đầu tư;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định và hướng dẫn về thủ tục đăng ký Đầu tư;
 • Thông tư 16/2015/TT-BKH-ĐT quy định về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký Đầu tư.

1. Nội dung quy định trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Trích dẫn Điều 39. Luật Đầu tư về Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

a) Mã số dự án đầu tư.

b) Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

c) Tên dự án đầu tư.

d) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

e) Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

f) Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

g) Thời hạn hoạt động của dự án.

h) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

i) Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

k) Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

2. Các nội dung thay đổi dự án đầu tư dẫn đến điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a) Thay đổi tên dự án đầu tư;

b) Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư;

c) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

d) Thay đổi vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

e) Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)

f) Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư;

g) Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại) được kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư đã thực hiện trước khi tổ chức lại.

3. Thủ tục điều chỉnh thay đổi dự án đầu tư

a) Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư; địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư

Hồ sơ yêu cầu:

 • Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
 • Địa chỉ nhà đầu tư hoặc tên nhà đầu tư (Passport/Giấy tờ khác tương đương)

Thời gian: 03 ngày làm việc

b) Trường hợp điều chỉnh các nội dung trong dự án đầu tư:

 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Hồ sơ yêu cầu

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).

Thời gian: 10 ngày làm việc

c) Trường hợp Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư:

Hồ sơ yêu cầu:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Thời gian: 10 ngày làm việc

Xem thêm: Thủ tục Góp vốn/Chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài

d) Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Hồ sơ yêu cầu:

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;
 3. Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

Thời gian: 10 ngày làm việc

4. Dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục thay đổi dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Luật Bistax

4.1. Quy trình thực hiện:

 • Tiếp nhận thông tin yêu cầu;
 • Tư vấn các thủ tục liên quan;
 • Gửi hợp đồng, báo giá dịch vụ
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu liên quan;
 • Thực hiện các thủ tục với cơ quan cấp phép;
 • Bàn giao kết quả
đăng ký đầu tư
Quy trình thực hiện

4.2. Phí dịch vụ:

Tùy từng lĩnh vực thay đổi dẫn đến chi phí và hồ sơ khác nhau. Nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá chính xác.

Xem thêm:

Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá

Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088

Giấy phép lao động:
07777 23283 – 0903 002 122

Thẻ tạm trú:
07777 23283

Visa nhập cảnh:
07777 23283

Tư vấn Thành lập công ty:
07777 23283

Dịch vụ kế toán – Thuế:
07777 23283 – 0938 002 122

Dịch vụ hộ chiếu:
0903 784 789

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!
  Leave a Comment

  Scroll to Top