• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Chuyển Nhượng Dự Án Đầu Tư Công Ty Nước Ngoài

Đo lường được quá trình phát triển kinh tế nhờ sự góp phần của các công ty có vốn nước ngoài nên Pháp luật Việt Nam luôn có những điều khoản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Về đầu tư, trước những vướng mắc về thủ tục hay điều kiện, không có khả năng hoàn thành dự án hoặc muốn thu về nhiều lợi nhuận hơn thì công ty  nước ngoài có thể tìm kiếm các nhà đầu tư mới để thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư.

Bài viết này Luật Bistax xin chia sẻ thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc công ty có 100% vốn nước ngoài.

Căn cứ pháp lý:

 •  Luật đầu tư 2020 quy định về Luật đầu tư;
 •  Luật doanh nghiệp 2020 quy định về Luật doanh nghiệp;
 •  Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 •  Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 •  Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư
 •  Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Công ty có vốn nước ngoài muốn huy động thêm nguồn vốn đầu tư bằng cách chuyển nhượng dự án một phần hoặc toàn bộ cho Nhà đầu tư mới tham gia. Hoặc tăng vốn đầu tư bằng hình thức tiếp nhận thêm vốn góp từ Nhà đầu tư mới.

Nhà đầu tư hiện tại trước khi chuyển nhượng dự án cho Nhà đầu tư mới phải làm thủ tục đăng ký góp vốn/mua lại phần vốn góp gửi đến cơ quan cấp phép. Sau khi được chấp thuận, tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định.

2. Điều kiện để chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn nước ngoài

Tại điều 46 luật đầu tư hiện hành, Doanh nghiệp có vốn nước ngoài có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Chuyển nhượng dự án đầu tư công ty vốn nước ngoài

Chuyển nhượng dự án đầu tư công ty vốn nước ngoài

 

2.1. Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư, cụ thể:

– Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư khi:

 •  Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 •  Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

– Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư khi:

 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật Đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

2.2. Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư, cụ thể:

– Việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:

 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
 • Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

2.3. Đáp ứng đủ điều kiện trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

2.4. Đáp ứng đủ điều kiện trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

2.5. Đáp ứng đủ điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

2.6. Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

4. Thủ tục đăng ký góp vốn/mua lại phần vốn góp cổ phần

Trước khi chuyển nhượng dự án đầu tư phải làm Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần. Qui trình thực hiện như sau:

BƯỚC 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chấp thuận góp vốn/mua cổ phần:

Đối với tổ chức:

a) Giấy chứng nhận thành lập/Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu khác tương đương chứng minh Nhà đầu tư là Tổ chức;

b) Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Passport của người đại diện tổ chức góp vốn;

c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư (Báo cáo tài chính 02 năm có kiểm toán hoặc xác nhận số dư ngân hàng)
Lưu ý: Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

Đối với cá nhân:

a) Bản sao chứng thực Passport của Nhà đầu tư;

b) Xác nhận số dư ngân hàng.

BƯỚC 2: Đăng ký Văn bản chấp thuận mua lại phần vốn góp

Văn bản chấp thuận mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
Văn bản chấp thuận mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

HỒ SƠ YÊU CẦU:

a) Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp theo biểu mẫu thông tư 16/2015/TT-BKH-ĐT (Phụ lục I-4);

b) Các giấy tờ quy định theo Bước 1.
Thời hạn giải quyết: 10-15 ngày làm việc

BƯỚC 3: Thay đổi Nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép đầu tư.

* Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

HỒ SƠ YÊU CẦU:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

b) Danh sách thành viên/Cổ đông đối với Công ty TNHH, Cổ phần;

c) Các giấy tờ quy định tại Bước 1;

d) Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng cổ đông;

e) Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng cổ đông;

f) Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc biên bản hoàn thành giao dịch;

g) Văn bản chấp thuận thông báo mua lại phần vốn góp tại 
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

Điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư

HỒ SƠ YÊU CẦU:

a) Các tài liệu quy định tại Bước 1, Bước 2;

b) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (mẫu quy định Phụ lục I.7);

c) Báo cáo tình hình thực hiện dự án (mẫu quy định Phụ lục I.8);

d) Quyết định của Nhà đầu tư về việc chuyển nhượng dự án;
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

5. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Bước 1. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (mẫu quy định Phụ lục I.7);
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án (mẫu quy định Phụ lục I.8);
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án. Hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu, bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp. Hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao GCN đăng ký đầu tư. Hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Bản sao hợp đồng BCC đối với dự án theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư. Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính. Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư. Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Bước 2. Nộp hồ sơ xin chuyển nhượng đầu tư

Nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch và đầu tư, cụ thể tại cơ quan nơi mà dự án cần chuyển nhượng.

Bước 3. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

Cơ quan quản lý nhà nước đầu mối thẩm định cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dự án.

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư;
 • Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích. Từ đó nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Thời gian là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Sau khi hoàn thành việc thẩm định, cơ quan đầu mối thẩm định trình UBND cấp tỉnh. UBND ra quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền. Hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bước 4: Nhận kết quả

Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư nhận kết quả.

6. Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư công ty vốn nước ngoài:

Luật Bistax có nhiều năm kinh nghiệm và đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển nhượng thành công dự án cho những nhà đầu tư mới. Việc chuyển nhượng đem lại lợi ích không nhỏ cho người đầu tư mới bởi đây là hình thức mua lại sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị thành lập công ty, nhân sự công ty.

Chuyển nhượng dự án sẽ mang nhiều rủi ro pháp lý trong công tác chuyển nhượng từ doanh nghiệp trước, đôi khi sẽ vướng mắc những khoản nợ cũ. Vì vậy, cần lựa chọn một công ty luật uy tín và chuyên nghiệp như Luật Bistax để giải quyết cái thủ tục pháp lý, rà soát và thẩm định lại.

Luật Bistax cung cấp dịch vụ trọn gói mọi thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm quá trình tư vấn mọi vấn đề cho Nhà đầu tư và thực hiện các thủ tục với cơ quan cấp phép.

Đến với Luật Bistax, mọi giấy tờ chúng tôi đều thay mặt khách hàng thực hiện. Chi phí thanh toán được xuất hóa đơn, chứng từ đầy đủ minh bạch.

Phí dịch vụ: tùy từng trường hợp, vui lòng liên hệ hotline: 07777 23283 để được báo giá

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  2 thoughts on “Chuyển Nhượng Dự Án Đầu Tư Công Ty Nước Ngoài”

  1. Tôi cần tư vấn về việc đăng ký giấy chứng nhận đầu tư cho công ty nước ngoài.

  2. CSKH-Bistax

   Dạ, chị vui lòng cho em xin số điện thoại để bên em liên hệ lại tư vấn nhé chị. Cảm ơn chị đã liên hệ với dịch vụ của Luật Bistax.

  Leave a Comment

  Scroll to Top