Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM
Bistax

Khác nhau giữa hộ kinh doanh và công ty

Cập nhật lần cuối: 18/08/2023.

Luật doanh nghiệp quy định chủ thể có thể thực hiện kinh doanh dưới nhiều hình thức và lựa chọn những loại hình kinh doanh khác nhau tùy thuộc và nhu cầu kinh doanh. Vì thế lựa chọn loại hình kinh doanh cũng là vấn đề mà các chủ thể kinh doanh rất quan tâm. Bài viết sau đây, Luật Bistax sẽ giúp quý khách hàng nhận biết về sự khác nhau giữa hộ kinh doanh và công ty, để quý khách hàng có sự lựa chọn phù hợp nhất khi quyết định loại hình kinh doanh.

Căn cứ pháp lý: 

 • Luật Doanh nghiệp 2020  số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 04/01/2021 có hiệu lực thi hành 04/01/2021.

Xem thêm:

1. Khái niệm pháp lý của hộ kinh doanh và công ty

Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh không phải là một loại hình doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp cũng không có định nghĩa cụ thể về hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ“

Như vậy, hộ kinh doanh là do một cá nhân hay một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đã đủ độ tuổi theo quy định là 18 tuổi, có thể chịu trách nhiệm đầy đủ cho hành vi của mình. Hoặc một hộ gia đình làm chủ và chỉ được đăng ký kinh doanh dưới quy mô 10 người lao động và chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Chủ hộ kinh doanh là một trong các đối tượng sau:

– Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh;

– Người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Hộ kinh doanh cá thể cần phải đóng các thuế nào?

Công ty là gì?

Công ty bao gồm các hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Hiện nay, rất nhiều người lầm tưởng rằng hai thuật ngữ công ty và doanh nghiệp là một. Công ty và doanh nghiệp có một vài điểm giống nhau. Tuy nhiên, đứng trên một số phương diện nhất định, chúng ta sẽ thấy rõ một vài điểm khác biệt giữa công ty và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Nói đến doanh nghiệp là nói đến tập hợp những công ty có đặc điểm chung như: Doanh nghiệp Tư nhân, Doanh nghiệp Nhà nước,…

Doanh nghiệp gồm 5 hình thức sau đây:

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn
 • Hộ kinh doanh
 • Công ty Cổ phần
 • Công ty Hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân

Luật Doanh nghiệp không có khái niệm cụ thể về công ty, nhưng dựa vào các đặc điểm chung của các hình thức công ty có thể hiểu rằng công ty là một loại hình doanh nghiệp có các đặc điểm cơ bản:

 • Là một pháp nhân.
 • Tách biệt và là chủ thể pháp lý độc lập với chủ sở hữu.
 • Trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu với công ty.
 • Cổ phần hay phần vốn góp là chuyển nhượng được.
 • Quản lý tập trung và thống nhất.

Như vậy, trong 5 loại hình doanh nghiệp, chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty Cổ phần là được gọi là công ty.

Còn hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư vấn và công ty hợp danh không phải là công ty.

Như vậy có thể khẳng định rằng, chúng ta chỉ nên dùng từ doanh nghiệp khi muốn chỉ chung chung tất cả các công ty còn nói đến công ty là nhắc tới công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Bạn có thể tham khảo bài viết:

https://bistax.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty/

2. Sự khác nhau giữa hộ kinh doanh và công ty

Khác nhau giữa hộ kinh doanh và công ty

Khác nhau giữa hộ kinh doanh và công ty

 

2.1. Quy mô kinh doanh

♦ Công ty: không bị giới hạn về quy mô, vốn, địa điểm kinh doanh, công ty được phép xuất khẩu, nhập khẩu.

♦ Hộ kinh doanh: có quy mô nhỏ, việc kinh doanh buôn bán phải lựa chọn một địa điểm cố định để đăng ký kinh doanh, có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất. Nếu buôn bán lưu động, kinh doanh ngoài địa điểm kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế, quản lý kinh doanh… Vì vậy địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh có nhiều hạn chế hơn công ty.

2.2. Số lượng lao động

♦ Công ty: không hạn chế.

♦ Hộ kinh doanh: giới hạn nhân công không quá 10 người.

2.3. Điều kiện kinh doanh

♦ Công ty: phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và có con dấu.

♦ Hộ kinh doanh: chỉ trong một số trường hợp nhất định, đăng ký kinh doanh ở cơ quan cấp huyện và không có con dấu.

2.4. Người đại diện pháp luật

♦ Công ty: Có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

♦ Hộ kinh doanh: Chỉ có 1 người đại diện là chủ hộ kinh doanh.

2.5. Số lượng được đăng ký

♦ Công ty: 1 người có thể đăng ký nhiều công ty.
♦ Hộ kinh doanh: 1 người chỉ đăng ký được 1 hộ kinh doanh cá thể.

2.6. Chế độ trách nhiệm

♦ Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty (trừ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn).

♦ Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của hộ kinh doanh.

Xem thêm: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại TPHCM

3. Ưu và nhược điểm giữa hộ kinh doanh và công ty

3.1. Ưu và nhược điểm của công ty

 • Ưu điểm: thuận lợi trong việc quyết định các vấn đề trong kinh doanh. Về địa điểm kinh doanh và quy mô công ty rộng hơn so với hộ kinh doanh. Chế độ chịu trách nhiệm chỉ trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty chủ sở hữu không phải lấy tài sản của mình để chịu trách nhiệm cho nghĩa vụ của công ty. Có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Có thể phát triển mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài.Có tiềm năng phát triển và thu hút đối tác hơn so với hộ kinh doanh.
 • Nhược điểm: Nghĩa vụ thuế nhiều hơn và phức tạp do công ty phải đóng 4 loại thuế bao gồm: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Thủ tục giải thể phức tạp và kéo dài hơn.

=> Xem thêm: Các bước để thành lập doanh nghiệp theo qui định hiện nay

3.2. Ưu và nhược điểm của hộ kinh doanh cá thể

 • Ưu điểm: quy mô gọn nhẹ, chế độ chứng từ sổ sách kế toán đơn giản, phù hợp với cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ. nghĩa vụ thuế ít và đơn giản hơn, hộ kinh doanh chỉ phải đóng 3 loại thuế là thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Thủ tục giải thể đơn giản, nhanh chóng.
 • Hạn chế:Tuy nhiên hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ hộ, tính chất hoạt động nhỏ hẹp. Không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện; không xuất hóa đơn VAT, không được khấu trừ thuế GTGT làm hạn chế đối tác kinh doanh. 

4. Dịch vụ làm thủ tục thành lập và tư vấn doanh nghiệp tại Bistax

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại TPHCM
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại TPHCM
Luật Bistax là một trong những đơn vị tại TP.HCM chuyên hỗ trợ thực hiện thủ tục thành lập công ty và xin giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhanh chóng và uy tín.Với nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ làm giấy phép kinh doanh tại TPHCM, Luật Bistax hỗ trợ khách hàng đầy đủ các dịch vụ:
 • Tiếp nhận thông tin yêu cầu;
 • Tư vấn các thủ tục liên quan đến thành lập công ty, các khoản thuế phải đóng…;
 • Tư vấn cách đặt tên công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu liên quan;
 • Thực hiện mọi thủ tục với cơ quan cấp phép.
Hãy tham khảo ngay dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập công ty, tư vấn doanh nghiệp tại Luật Bistax. Chúng tôi sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian, giải quyết được các hồ sơ khó. Hãy liên hệ vào hotline: 07777 23283 (Hỗ trợ Zalo, Viber, Whatsapp 24/24) hoặc để lại bình luận vào bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay!
Tham khảo thêm:
5/5 - (2 bình chọn)

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Để lại một bình luận

  Lên đầu trang