Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM
Bistax

Thành lập công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài cần lưu ý gì

Cập nhật lần cuối: 19/07/2024.

Ngành chế biến thực phẩm ở Việt Nam được đánh giá là ngành có nhiều tiềm năng và phát triển bởi mức tiêu thụ cao. Ngành này đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ngành chế biến thực phẩm là ngành kinh doanh có điều kiện. Vậy làm thế nào để thành lập công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài và cần có những thủ tục pháp lý gì?

Thành lập công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 và Luật an toàn thực phẩm 2010 điều kiện để đăng ký ngành nghề chế biến thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Thành lập công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài
Thành lập công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài

Các giấy tờ cần có để công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài hoạt động hợp lệ:

– Phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ghi ngành nghề sản xuất thực phẩm

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất thực phẩm

– Giấy chứng nhận hợp quy hợp chuẩn

– Và một số giấy tờ khác tuỳ theo qui mô hoạt động và theo qui định của pháp luật

Điều kiện chung để thành lập công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài:

– Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác

– Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Tiêu chuẩn mẫu nước phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước sinh hoạt số 02:2009/BYT)

– Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại

– Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

– Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

– Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm

Tổ chức, cá nhân vận chuyển thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

– Phương tiện vận chuyển thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm, dễ làm sạch

– Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển theo hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

– Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hoá độc hại hoặc có thể gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống

Cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

– Bảo đảm các điều kiện về đất canh tác, nguồn nước, địa điểm sản xuất để sản xuất thực phẩm an toàn

– Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng giống cây trồng, giống vật nuôi; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng, chất tăng trọng, chất phát dục, chất bảo quản thực phẩm và các chất khác có liên quan đến an toàn thực phẩm

– Tuân thủ quy định về kiểm dịch, vệ sinh thú y trong giết mổ động vật; về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm trồng trọt

– Thực hiện việc xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

– Chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất khử độc khi sử dụng phải bảo đảm an toàn cho con người và môi trường

– Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm tươi sống

Thủ tục Thành lập công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài

Với những điều kiện và qui định trên, để Thành lập công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài cần thực hiện theo trình tự các bước sau đây:

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Bước 2: Xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Bước 4: Xin giấy chứng nhận hợp quy hợp chuẩn

Đây là các bước chính để thành lập công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài được hoạt động một cách hợp lệ và hiệu quả.

Một số mã ngành nghề kinh doanh liên quan đến chế biến thực phẩm bao gồm:

10101

Chế biến và đóng hộp thịt

10109

Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

10201

Chế biến và đóng hộp thuỷ sản

10202

Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh

10203

Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô

10204

Chế biến và bảo quản nước mắm

10209

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác

Chế biến và bảo quản rau quả

10301

Chế biến và đóng hộp rau quả

10101

Chế biến và đóng hộp thịt

10109

Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

10201

Chế biến và đóng hộp thuỷ sản

10202

Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh

10203

Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô

10204

Chế biến và bảo quản nước mắm

10209

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác

Chế biến và bảo quản rau quả

10301

Chế biến và đóng hộp rau quả

10101

Chế biến và đóng hộp thịt

10109

Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

10201

Chế biến và đóng hộp thuỷ sản

10202

Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh

10203

Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô

Hồ sơ và chi tiết thủ tục từng bước sẽ được tiếp tục chia sẽ ở nội dung dưới đây.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh chế biến thực phẩm

Dịch Vụ Làm Giấy Chứng Nhận Đầu Tư
Dịch Vụ Làm Giấy Chứng Nhận Đầu Tư

Nhà đầu tư nộp 01 Bộ hồ sơ đề nghị đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh nếu đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh;
 • Hợp đồng liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam nếu đầu tư theo hình thức liên doanh;

Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư: Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho lĩnh vực chế biến thực phẩm

Dịch vụ làm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Dịch vụ làm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 Bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở kế hoạc và đầu tư noi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ thành lập công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);

– Bản sao các giấy tờ:

 • Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
 • Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các thủ tục cần thiết sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Công bố thông tin đăng ký kinh doanh:

Doanh nghiệp thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Nội dung công bố bao gồm: Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ngành nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập.

Lưu ý: theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì nếu doanh nghiệp có hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

2. Khắc dấu và treo bảng hiệu công ty

3. Đăng ký tài khoản ngân hàng

4. Thực hiện các thủ tục về khai báo thuế, sử dụng hoá đơn điện tử….

Hồ sơ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tùy từng cơ quan thực hiện cấp Giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm mà thời gian giải quyết khác nhau.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài

Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại TPHCM
Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại TPHCM

Nếu quý doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí và thời gian nhưng vẫn đáp ứng đúng theo quy định của pháp luật thì hãy đến với dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại Luật Bistax. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập trọn gói, hỗ trợ thực hiện các thủ tục và đưa ra giải pháp cho mọi vướng mắc giúp tiết kiệm chi phí, thời gian tối đa cho bạn:

– Tư vấn các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan đến các vấn đề đăng ký ngành nghề chế biến thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty chế biến thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Nhận tài liệu từ quý khách

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

– Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách

Luật Bistax là một đơn vị có uy tín trong việc tư vấn các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, mà còn hỗ trợ các thủ tục về giấy tờ cho nhà đầu tư nước ngoài như giấy phép lao động cho nhà đầu tư, thẻ tạm trú, lý lịch tư pháp….

Để được hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 07777 23283.

Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Để lại một bình luận

  Lên đầu trang