Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM
Bistax

Thành Lập Công Ty Con Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Cập nhật lần cuối: 12/07/2024.

Thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài không phải là hình thức đầu tư kinh doanh xa lạ đối với nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam. Việc thành lập công ty con để mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận đã trở thành một hình thức đầu tư được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Cơ sở pháp lý

 • Luật đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT;
 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

Công ty con là gì?

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
 • Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
 • Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng.

Các hình thức thành lập công ty con của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Vì công ty mẹ là công ty có vốn nước ngoài, do đó việc thành lập công ty con cũng là hình thức đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty con về bản chất chính là một doanh nghiệp có chủ sở hữu/thành viên/cổ đông là một tổ chức khác (gọi là công ty mẹ). Công ty con có tên, địa chỉ, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh riêng biệt.

Hiện nay có nhiều hình thức thành lập công ty con như sau:

 • 1. Hình thức thành lập công ty mới
 • 2. Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế hiện có

Các trường hợp nào cần thực hiện thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đầu tư?

Theo quy định tại Điều 23 Luật đầu tư 2020, Nếu công ty mẹ là tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trước khi đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty con, công ty mẹ phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy, nếu công ty mẹ không nằm trong các trường hợp nêu trên thì công ty con sẽ thực hiện thủ tục thành lập như đầu tư trong nước.

Bạn có thể tham khảo bài viết:

 • Hướng dẫn chi tiết về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thành lập công ty con của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Như Luật Bistax đã nêu ở mục 2, tuỳ theo từng hình thức thành lập công ty con, mà sẽ có thủ tục và hồ sơ để thành lập khác nhau. Chi tiết từng trường hợp được thực hiện như sau:

Thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài

Trường hợp 1: Thành lập công ty mới

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp muốn thành lập và thực hiện thủ tục làm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào nhu cầu tổ chức hoạt động, doanh nghiệp có thể lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp để thành lập công ty con.Các loại hình doanh nghiệp bao gồm:

 • Thành lập công ty TNHH một thành viên
 • Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Thành lập công ty cổ phần

Bạn có thể tham khảo thêm:

Trường hợp 2: Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hiện có

Một hình thức khác của việc thành lập công ty con là góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong một tổ chức kinh tế khác hiện có.
Với hình thức này, doanh nghiệp có thể dễ dàng tính toán trong việc đầu tư. Một công ty đang vận hành hoạt động trên thị trường, chúng ta có thể cân nhắc về tình hình hoạt động của công ty, về khả năng phát triển kinh tế cũng như sinh lợi nhuận. Đồng thời giúp tiết kiệm được thời gian thành lập, tìm kiếm thị trường mới.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

5. Hồ sơ thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài sẽ bao gồm:

Hồ sơ thành lập công ty con

Hồ sơ thành lập công ty con

 

♦ Công ty TNHH một thành viên:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của công ty mẹ; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Xem thêm về thủ tục Thành lập công ty TNHH một thành viên tại đây.

♦ Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
– Điều lệ công ty.
– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
– Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

Xem thêm về Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên tại đây.

♦ Thành lập công ty cổ phần:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
– Điều lệ công ty.
– Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
– Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có).
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối (nếu có).

Xem thêm về thủ tục thành lập công ty cổ phần tại đây.

Một số câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty con có tư cách pháp nhân không?

Từ các phân tích trên bài, rõ ràng Công ty con thực chất là một doanh nghiệp thành lập dưới một trong các hình thức Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần. Vì vậy Công ty con là một pháp nhân có mã số thuế, tên, địa chỉ, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh riêng biệt.

Công ty con có phải là chi nhánh của công ty mẹ hay không?

Công ty con về bản chất chính là một doanh nghiệp có chủ sở hữu/thành viên/cổ đông là một tổ chức khác (gọi là công ty mẹ). Không thể nhầm lẫn giữa công ty con và chi nhánh.

Dịch vụ thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật Bistax

Thành lập công ty con có vốn đầu tư nước ngoài là một hình thức đầu tư thông minh để tạo thêm nhiều nguồn doanh thu cho doanh nghiệp dưới nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên mỗi doanh nghiệp trước khi thành lập công ty con bên cạnh việc tìm hiểu thị trường cũng cần lên kế hoạch về việc vận hành công ty mới, hình thức quản lý phù hợp với điều kiện hiện có của mình, đảm bảo tối ưu hoá nguồn lực tạo lợi nhuận nhanh nhất có thể.

Khi chọn dịch vụ thành lập công ty con tại Luật Bistax, Luật Bistax sẽ tư vấn các phương thức hoạt động và cách thức để điều hành công ty. Tư vấn các mối quan hệ về chức danh quản lý trong công ty con. Tư vấn về cơ cấu tổ chức, nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông… và các  dịch vụ hỗ trợ khác đều được Luật Bistax tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình.

Để được tư vấn hỗ trợ, bạn có thể liên hệ vào số hotline: 07777 23283 hoặc để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời bạn ngay.

Bạn có thể tham khảo:

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài

5/5 - (3 bình chọn)

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  2 bình luận trong “Thành Lập Công Ty Con Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài”

  1. Cảm ơn Ad, tìm mãi mới có bài tư vấn thành lập công ty con rõ ràng chi tiết như này.

  2. Cảm ơn anh/chị đã có phản hồi ý kiến. Anh/chị cần tư vấn hỗ trợ về dịch vụ thànhh lập công ty, hãy gọi vào số hotline: 0777723283. Luật Bistax sẽ hỗ trợ lại ngay ạ!

  Để lại một bình luận

  Lên đầu trang