• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, và có thời hạn hoạt động dự án. Khi gần hết thời hạn hoạt động, Nhà đầu tư có nhu cầu gia hạn thêm để tiếp tục thực hiện dự án thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy theo dự án, địa điểm thực hiện dự án mà có thể gia hạn tối đa 50 năm hoặc 70 năm.

Nhằm giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư, Luật Bistax xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

(Theo quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư 2020)

♦ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

♦ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.

Thời hạn giấy chứng nhận đầu tư

Thời hạn giấy chứng nhận đầu tư

⇒ Nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

 • Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc
 • Dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

♦ Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa quy định nêu trên.

2. Điều kiện để Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

(Theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

Nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư khi kết thúc thời hạn hoạt động được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định gia hạn thời hạn thực hiện dự án đó nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1) Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);

2) Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).

3) Trừ các dự án đầu tư không được phép gia hạn quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật đầu tư 2020 như sau:

 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên được quy định chi tiết tại khoản 10 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam được quy định chi tiết tại khoản 7 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

3. Thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Để gia hạn dự án đầu tư, nhà đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư đến cơ quan đã cấp Giấy cho mình.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư

Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các tài liệu:

 • Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Quyết định chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp (Đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư); Hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp (Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư);
 • Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cơ quan đó có thẩm quyền gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư;

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đầu tư): Đối với doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm thực hiện dự án ngoài khu công nghiệp;
 • Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất: Đối với doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm thực hiện dự án trong khu công nghiệp;

Bước 3: Thời gian giải quyết hồ sơ và nhận kết quả

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại của Luật Đầu tư;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động để lập báo cáo thẩm định trình cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

4. Dịch vụ thực hiện Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư:

Luật Bistax có đội ngũ Luật sư, chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm để tư vấn cho khách hàng với tất cả các thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm hiểu thủ tục, hãy liên hệ Luật Bistax để được cung cấp các dịch vụ:

 • Phân tích tư vấn trường hợp của doanh nghiệp;
 • Tư vấn chi tiết hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.
 • Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin gia hạn với Cơ quan thẩm quyền.

Mọi chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ qua các hình thức sau:

 • Tư vấn trực tiếp trên website;
 • Tư vấn và yêu cầu báo giá qua email: tuvan@bistax.vn hoặc cskh@bistax.vn;
 • Tư vấn và hỗ trợ qua hotline 07777 23283 hoặc 028 3510 1088;
 • Tư vấn qua mạng xã hội như Zalo, Viber, Whatsapp hoặc Fanpage của Luật Bistax.
Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top