• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ quảng cáo là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư 2020, tức để thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện luật định. Việc thành lập công ty vốn nước ngoài có ngành, nghề quảng cáo cũng khó khăn hơn so với nhóm ngành thương mại. Mặc dù vậy, số lượng nhà đầu tư nước ngoài mới gia nhập thị trường cũng như nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt tại thị trường Việt Nam vẫn dành nhiều sự quan tâm cho ngành, nghề quảng cáo bởi tiềm năng mà ngành, nghề này đang và sẽ có. Vậy, thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài được tiến hành như thế nào? Bài viết sau của Luật Bistax sẽ giúp quý khách hàng định hướng được những công việc cần thực hiện khi mở công ty quảng cáo cho nhà đầu tư nước ngoài.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật đầu tư 2020;
 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Luật quảng cáo 2012;
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;
 • Các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia (FTAs);
 • Biểu cam kết WTO của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.

Điều kiện và hình thức thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

Cam kết WTO quy định về ngành, nghề dịch vụ quảng cáo như sau:

Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá): Được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo, và không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh.

Có thể thấy, hiện Việt Nam chưa cam kết cho phép thành lập công ty quảng cáo có 100% vốn đầu tư nước ngoài nên muốn thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài cần tiến hành theo hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam, trong đó nhà đầu tư nước ngoài góp vốn liên doanh với tỷ lệ góp vốn không giới hạn (nghĩa là có thể sở hữu đến 99%). Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể đầu tư thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay việc thành lập công ty quảng cáo theo hướng liên doanh với công ty Việt Nam được lựa chọn nhiều hơn. Trong cả 02 trường hợp trên, nhà đầu tư nước ngoài cần lựa đối tác Việt Nam tham gia liên doanh đáp ứng các điều kiện sau:

– Là doanh nghiệp đã đăng ký thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

– Là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo bởi cơ quan có thẩm quyền quản lý lĩnh vực quảng cáo;

– Công ty liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam được cung cấp dịch vụ quảng cáo cho tất cả các loại sản phẩm, trừ thuốc lá. Quảng cáo rượu là được phép nhưng cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật;

Nhà đầu tư thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài có thể tiến hành dưới 1 trong 2 hình thức sau: đầu tư thành lập mới dự án đầu tư liên doanh hoặc góp vốn/mua cổ phần/mua lại phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo.

Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

Tương tự như các lĩnh vực khác, khi thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài, các bên có thể lựa chọn phương án thành lập mới dự án đầu tư hoặc thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam đã có ngành, nghề về dịch vụ quảng cáo. Cụ thể nhà đầu tư tiến hành như sau:

Thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

Cách 1: Thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài bằng cách thành lập mới dự án đầu tư

Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Cơ quan tiếp nhận: Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố 

Thành phần hồ sơ:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; hoặc tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 4. Đề xuất dự án đầu tư;
 5. Hợp đồng thuê địa điểm thực hiện dự án;
 6. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

(Điều 33 Luật đầu tư 2020)

Thời hạn xử lý: 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư. Truòng hợp cần giải trình, bổ sung hồ sơ sẽ được phản hồi và hướng dẫn thêm bởi chuyên viên thụ lý hồ sơ.

Bước 2: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tùy theo loại hình doanh nghiệp, nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ phù hợp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 cùng với bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp tại Bước 1 lên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau 03 ngày làm việc, hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cách 2: Góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp (100% vốn Việt Nam dưới tên của đối tác)

Nhà đầu tư tiến hành thực hiện tương tự như Bước 2 ở mục trên. Tuy nhiên, phần vốn góp là 100% vốn Việt Nam và đăng ký ngành, nghề dịch vụ quảng cáo. 

Bước 2: Thủ tục đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua lại phần vốn góp

Thủ tục trên được thực hiện tại Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian thực hiện 10 ngày làm việc. Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua lại phần vốn góp;
 • Biên bản thỏa thuận nguyên tắc;
 • Bản sao công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục.

Kết quả của thủ tục này là Thông báo chấp thuận về việc góp vốn/mua cổ phần/mua lại phần vốn góp. Với thông báo này, nhà đầu tư được phép mua lại phần vốn góp tại doanh nghiệp được thành lập tại Bước 

Bước 3: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp và thay đổi cổ đông, thành viên (đảm bảo tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tu nước ngoài phù hợp)

Bước 3 được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh, mục đích của Bước này để chuyển nhượng phần vốn góp từ thành viên Việt Nam sang nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời phần vốn góp Việt Nam được chuyển nhượng trở thành vốn đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư tham gia thành lập công ty với tư cách thành viên góp vốn, cổ đông công ty.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Luật Bistax

Thành lập công ty vốn nước ngoài đang thật sự thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Nhưng trở ngại về ngôn ngữ, các qui định về Luật, Thuế gây ít nhiều khó khăn không chỉ cho doanh nghiệp Việt Nam mà cả những nhà đầu tư nước ngoài. Luật Bistax sở hữu đội ngũ am hiểu vững về Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư, đồng thời, khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế mạnh giúp cho các khách hàng nước ngoài của Luật Bistax được tư vấn một cách tường tận và thông suốt nhất.

Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại TPHCM của Luật Bistax sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng:

 • Tư vấn cận kẽ các qui định, điều kiện về ngành nghề đầu tư
 • Tư vấn cách thành lập công ty một cách đơn giản
 • Tư vấn các khoản thuế, kế toán, ngành nghề ưu đãi
 • Tư vấn bảo hiểm, thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài
 • Hỗ trợ tư vấn các giấy tờ cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam mới mục đích làm việc và đầu tư

Trường hợp nhà đầu tư cần nhận được ý kiến tư vấn chi tiết hơn hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục trên tại cơ quan hành chính vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Bistax hoặc liên hệ qua các kênh tư vấn online của chúng tôi.

5/5 - (1 bình chọn)

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top