• 08:00 – 11h30 AM, 13h00 – 17:00 PM
  • Tầng 1, Tòa nhà GIC, 36A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Q. Bình Thạnh, HCM

07777 23283 (24/24)
(028) 3510 1088 (24/7)

tuvan@bistax.vn
cskh@bistax.vn

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

 

vốn điều lệ, thành viên góp vốn

So với Luật Doanh nghiệp cũ, Quốc hội đã bãi bỏ phần vốn Pháp định đối với những doanh nghiệp đăng ký các ngành nghề kinh doanh thông thường. Trừ đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện như: Dịch vụ bảo vệ (ký quỹ 02 tỷ), ngân hàng (3.000-5.000 tỷ), bảo hiểm, dịch vụ xuất khẩu lao động…

Như vậy, hiện nay theo Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ 1/7/2015 trở đi đã bãi bỏ quy định về Vốn pháp định trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1. Ý nghĩa của Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng tài sản do các thành viên đã góp. Hoặc cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp. Các thành viên sở hữu phần vốn điều lệ công ty này phải chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ. Trong phạm vi số vốn mà mình đã đăng ký.

2. Những lợi ích của Vốn điều lệ

Như đã được nói ở trên, Vốn điều lệ thể hiện quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Thể hiện năng lực hoạt động và mức độ chịu trách nhiệm nếu xảy ra rủi ro.

Hiện nay, với một số lĩnh vực các đối tác của đơn vị cung cấp dịch vụ thường yêu cầu doanh nghiệp (đơn vị cung cấp dịch vụ) phải có mức Vốn điều lệ tối thiểu hoặc lớn hơn giá trị hợp đồng ký kết.

Ví dụ: Với nhưng đơn vị thi công xây dựng, Hợp đồng với nhà thầu trị giá 5 tỷ. Doanh nghiệp phải có mức vốn ít nhất bằng 5 tỷ hoặc lớn hơn.

Lý do: Nếu không may xảy ra rủi ro trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp (đơn vị cung cấp dịch vụ) phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại. Mức độ bồi thường tối đa nhất có thể.

3. Thời hạn góp vốn điều lệ

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp như sau:

a) Đối với Công ty TNHH Một thành viên

(Trích dẫn tại Khoản 2 Điều 74 Luật Doanh nghiệp về thực hiện góp vốn thành lập công ty)

   2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Đối với Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

(Trích dẫn tại Khoản 2 Điều 48 về thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp)

   2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

c) Đối với Công ty Cổ phần

(Trích dẫn tại Khoản 1 Điều 112 về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp)

1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc. Thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

 Như vậy, tất cả các loại hình doanh nghiệp Chủ sở hữu/Thành viên/Cổ đông phải có nghĩa vụ góp vốn đúng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp Chủ sở hữu/Thành viên/Cổ đông chưa góp hoặc góp chưa đủ phải tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh trong thời hạn 30 ngày.

CÔNG TY LUẬT BISTAX

Địa chỉ : Tầng 1, GIC Building, 36A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Hotline: (028) 3510 1088 – DĐ: 07777 23283

Facebook: Luật Bistax

Website : https://bistax.vn/

Email: tuvan@bistax.vn

Xem thêm:

 

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nội dung liên quan

Nội dung xem nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm

Scroll to Top