• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Các giấy tờ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài Đúng – Đủ – Hợp Lệ

Các tổ chức hay doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động người nước ngoài, thì doanh nghiệp phải xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Cả doanh nghiệp và người nước ngoài cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo từng trường hợp vị trí cụ thể của Luật lao động để có thể xin được giấy phép lao động. Luật Bistax xin chia sẻ các giấy tờ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài Đúng – Đủ – Hợp Lệ.

Các đối tượng nào phải xin giấy phép lao động?

Đối tượng được cấp giấy phép lao động được quy định tại nghị định 11/2016/NĐ-CP là những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện những mục đích sau:

 • Thực hiện hợp đồng lao động;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Chào bán dịch vụ;
 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tình nguyện viên;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Xem thêm: Các đối tượng được miễn xin giấy phép lao động

Điều kiện xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Để xin được giấy phép lao động, cả doanh nghiệp và lao động người nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện xin giấy phép lao động
Điều kiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Điều kiện để doanh nghiệp tuyển dụng lao động người nước ngoài: 

Theo Điều 152 Bộ luật Lao động 2019 quy định về điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

 • Chỉ được tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
 • Trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Kê khai cụ thể các vị trí công việc, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc, thời gian làm việc cần sử dụng lao động nước ngoài để thực hiện gói thầu và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi tuyển dụng người nước ngoài.

2. Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng 4 điều kiện sau đây:

(1) Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(2) Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc;

(3) Có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

(4) Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

Các giấy tờ xin giấy phép lao động đúng, đủ và hợp lệ

Các giấy tờ xin giấy phép lao động
Các giấy tờ xin giấy phép lao động

Theo các điều kiện mà luật qui định ở trên, thì để xin được giấy phép lao động, doanh nghiệp và người nước ngoài cần phải có các giấy tờ sau:

1. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

2. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

3. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

4. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị

6. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định như sau:

– Đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục.

– Đối với người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Đối với người lao động nước ngoài nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm.

– Đối với người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

– Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành cần Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành và phải có văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

– Người lao động nước ngoài là chuyên gia cần có một trong hai giấy tờ sau:

 • Có bằng đại học hoặc chứng chỉ giáo dục tương đương, phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực mà người nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam và có không dưới 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đó;
 • Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực, bộ phận mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam và có không dưới 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đó.

– Người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật cần có giấy tờ chứng minh cho một trong hai trường hợp sau:

 • Được đào tạo trong chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực mà người lao động nước ngoài đó dự kiến làm việc tại Việt Nam và có không dưới 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đó.
 • Có không dưới 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

7. Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ: Các giấy tờ quy định tại các điểm 1, 2, 3, 6 nêu trên là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

=> Một số trường hợp đặc biệt khác như thay đổi vị trí, đổi công ty, có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Qui trình xin giấy phép lao động

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trên, doanh nghiệp sẽ thực hiện theo qui trình xin giấy phép lao động như sau:

– Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
– Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định (nội dung của giấy phép lao động theo Mẫu số 4 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH). Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động, sau khi được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Dịch vụ xin giấy phép lao động nhanh chóng tại Luật Bistax

Với kinh nghiệm hơn 8 năm, Luật Bistax chuyên xử lý hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Chúng tôi đã và đang là đối tác cho rất nhiều các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động nước ngoài. Khách hàng chỉ cần cung cấp hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh tuỳ theo vị trí phù hợp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và hoàn tất mọi thủ tục một cách đơn giản và chính xác nhất.

Dịch vụ xin giấy phép lao động trọn gói của chúng tôi sẽ bao gồm:

 

⭐ Tư vấn hồ sơ – Tư vấn vị trí lao động đăng ký phù hợp để giấy tờ được chính xác
– Tư vấn các loại giấy tờ cần thiết để chuẩn bị hồ sơ
– Tư vấn thẩm định giấy tờ đã đúng, đủ và hợp lệ chưa
– Hỗ trợ tư vấn tiếng Anh với người nước ngoài
⭐ Quy trình thực hiện – Xin công văn chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài cho công ty.

– Thực hiện các thủ tục sau nếu khách hàng chưa thực hiện:

 • Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ cấp tại nước ngoài.
 • Dịch thuật công chứng tài liệu tại nước ngoài.

– Nộp hồ sơ tại Sở lao động
– Theo dõi và Lấy kết quả tại Sở lao động
– Hỗ trợ xin visa hoặc thẻ tạm trú sau khi có giấy phép lao động. (Nếu khách có nhu cầu)

⭐ Thời gian xử lý 5 Ngày làm việc
⭐ Chi phí Cạnh tranh, rõ ràng và hoá đơn đầy đủ. Cam kết không phát sinh.
⭐ Hotline 07777 232830903 002 122 0903 784 789
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Bạn có thể tham khảo thêm:

 

5/5 - (1 bình chọn)

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top