Thủ tục và giấy tờ để bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam năm 2024

Để bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam sinh sống và làm việc thì cần phải làm thủ tục gửi văn bản thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh kèm theo giấy tờ hồ sơ nhập cảnh. Luật Bistax cập nhật các thủ tục và giấy tờ để bảo lãnh cho […]

Thủ tục và giấy tờ để bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam năm 2024 Xem chi tiết »