Cách xin Giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện

Khi người nước ngoài được cử làm Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam. Mà văn phòng đại diện không phải của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam thì bắt buộc phải xin giấy phép lao động cho trưởng văn phòng đại diện. Thủ tục và hồ sơ …

Cách xin Giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện Xem chi tiết »