Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM
Bistax

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cổ Phần Có Vốn Nước Ngoài

Với làn sóng toàn cầu hóa đang ngày càng mở rộng, đem đến nhiều cơ hội đối với sự phát triển thị trường kinh tế quốc gia. Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn giúp cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.Thông thường, công ty cổ phần sẽ là loại hình doanh nghiệp phổ biến mà các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Để quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về việc thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài như thế nào, hãy cùng theo dõi bài viết nhé!

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đầu tư năm 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đầu tư
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 • Luật doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT  hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài là gì?

Công ty cổ phần có vốn nước ngoài khi có từ 1% đến 100% vốn nước ngoài.  Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư bằng các hình thức như góp vốn, mua cổ phần. Công ty cổ phần có vốn nước ngoài là loại hình doanh nghiệp trong đó:

Thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài

Thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài

(i) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

(ii) Cổ đông phải có ít nhất một chủ thể nước ngoài tham gia thành lập doanh nghiệp, chủ thể nước ngoài có thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài

(iii) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

(iv) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp pháp luật quy định điều kiện chuyển nhượng hoặc cấm chuyển nhượng.

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

– Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn. 

Điều kiện thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài

 • Về tư cách nhà đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài phải là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nước ngoài. Quốc gia đó phải nằm trong tổ chức WTO hoặc có ký Hiệp định thương mại với Việt Nam
 • Về ngành nghề đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài chỉ đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề đã được mở cửa thị trường và được Việt Nam cho phép.
 • Người đại diện pháp luật của công ty có yếu tố nước ngoài: Doanh nghiệp bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam, đảm nhận được vai trò, tuân thủ tốt những quy định chung mà pháp luật quy định.

Hướng dẫn quy trình thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định

Khác với việc thành lập công ty có vốn trong nước, dựa theo Khoản 1 Điều 37 Luật đầu tư năm 2020 thì nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài tại Việt Nam thì phải đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định.

=> Click vào đây để xem Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những gì.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Sau khi đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Để thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài, doanh nghiệp tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cùng lệ phí nộp tới phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh hoặc thành phố nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính công ty cổ phần. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ rồi mới cấp đăng ký doanh nghiệp.

=> Click vào đây để xe Hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài

Hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Đối với trường hợp dự án đầu tư không phải xin quyết định chủ trương, nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ đề nghị đăng ký đầu tư lên cơ quan có thẩm quyền. Trong 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký sẽ xem xét hồ sơ. 

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo mẫu có sẵn của cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư dưới tư cách là cá nhân. 
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức, có thể thay thế bằng tài liệu tương đương khác.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư trong 2 năm gần nhất, bản cam kết sẽ hỗ trợ công ty mẹ, bản cam kết hỗ trợ đầu tư của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư
 • Bản sao hợp đồng thỏa thuận thuê địa điểm hoặc đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc các tài liệu tương đương có thể xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để có thể tiến hành dự án đầu tư.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư, dự án có sử dụng công nghệ thuộc vào danh mục công nghệ hạn chế chuyển.
 • Đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng cần cung cấp được hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài theo hình thức đầu tư thành lập mới doanh nghiệp.
 • Văn bản ủy quyền nếu thuê văn phòng luật sư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Đối với trường hợp dự án đầu tư phải xin quyết định chủ trương của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ để xin quyết định chủ trương tại cơ quan có thẩm quyền, theo quy định tại các Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2020, 03 cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư là:

 • Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Điều 30 Luật Đầu tư.
 • Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tại Điều 31 Luật Đầu tư.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Điều 32 Luật Đầu tư.

Hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

– Danh sách các cổ đông sáng lập công ty, trong đó có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

– Điều lệ công ty

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

c) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Lưu ý: Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Nếu trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không hợp lệ, phía Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản thông báo nói rõ lý do cho nhà đầu tư.

Trên đây là những thông tin chi tiết về dịch vụ thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài. Rõ ràng có thể thấy rằng, việc thành lập công ty vốn nước ngoài không hề đơn giản đặc biệt đối với loại hình công ty cổ phần còn phức tạp hơn so với loại hình khác. Để có thể thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài một cách thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí. Mời bạn tham khảo tiếp nội dung dưới đây liên quan đến dịch vụ tư vấn thành lập công ty trọn gói của Luật Bistax.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài tại Luật Bistax

Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành nghề tư vấn thủ tục pháp lý thành lập công ty cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi đã và đang nhận được nhiều sự tin tưởng từ các đối tác, doanh nghiệp. 

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài
Dịch vụ thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài

Công ty Luật Bistax cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài bao gồm:

* Tư vấn miễn phí trước khi sử dụng dịch vụ:

– Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về các hình thức đầu tư (đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp …).

– Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trình tự, thủ tục đăng ký đầu tư, thành lập Công ty cổ phần có vốn nước ngoài.

– Tư vấn cho khách hàng lựa chọn loại hình công ty phù hợp., tư vấn mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức công ty cổ phần có vốn nước ngoài.

– Tư vấn cho khách hàng các quy định về thuế, kế toán theo pháp luật Việt Nam.

– Tư vấn các lĩnh vực đầu tư kinh doanh mà pháp Luật Việt Nam cấm, hạn chế đầu tư và mở cửa theo lộ trình.

– Tư vấn cho khách hàng những lĩnh vực đầu tư, địa bàn đầu tư mà nhà nước Việt Nam đang khuyến khích, ưu đãi.

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác cho nhà đầu tư nước ngoài.

* Tiến hành thực hiện qui trình đăng ký thành lập sau khi 2 bên đã ký kết hợp đồng dịch vụ:

 • Soạn thảo Văn bản đăng ký đầu tư theo mẫu.
 • Soạn thảo Báo cáo năng lực tài chính đối với nhà đầu tư là Tổ chức.
 • Soạn thảo Hợp đồng thuê trụ sở của chính Công ty cổ phần có vốn nước ngoài dự kiến thành lập tại Việt Nam.
 • Soạn thảo Bản giải trình kinh tế kỹ thuật, phương án kinh doanh của dự án đầu tư.
 • Soạn thảo Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài theo quy định.
 • Sao y, công chứng giấy tờ: Hộ chiếu, thẻ căn cước, chứng minh thư của các bên liên doanh, cổ đông, thành viên góp vốn.

* Kết quả bàn giao trước khi kết thúc hợp đồng

– Giấy chứng nhận đầu tư được cấp từ Sở kế hoạch và đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp từ Phòng đăng ký kinh doanh.

– Mã số thuế của nhà đầu tư được cấp từ Cục thuế theo thẩm quyền.

– Con dấu theo quy định.

– Bộ hồ sơ công bố thành lập theo quy định pháp Luật Việt Nam.

– Bộ chữ ký số để kê khai, báo cáo thuế qua mạng (nếu có yêu cầu).

– Tài khoản ngân hàng (nếu có yêu cầu).

– Hóa đơn giá trị gia tăng (nếu có yêu cầu).

  …

Liên hệ với Luật Bistax qua các hình thức sau:

 • Gọi hotline: 07777 23283 (Zalo)
 • Gửi email: tuvan@bistax.vn hoặc để lại bình luận vào dưới bài viết này
 • Tư vấn trực tiếp tại văn phòng: 42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Tham khảo thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Để lại một bình luận

  Lên đầu trang