Quy định thời gian nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài

Việc báo cáo tình hình sử dụng lao động đối với doanh nghiệp là một trong những quy định bắt buộc của Luật lao động. Đặc biệt, đối với các công ty có sử dụng nguồn lao động nước ngoài, thì sẽ có quy định về thời gian nộp báo cáo tình hình sử dụng […]

Quy định thời gian nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài Xem chi tiết »