Thủ Tục Bảo Lãnh Người Thân Sang Nhật Nhanh Chóng

Theo các quy định có trong bộ luật bảo lãnh của Nhật Bản, đối với các lao động đã làm việc một thời gian ổn định có thể bảo lãnh người thân sang Nhật với mối quan hệ huyết thống trong ba đời. Bên cạnh đó, nếu bạn nhập quốc tịch Nhật Bản thì cũng […]

Thủ Tục Bảo Lãnh Người Thân Sang Nhật Nhanh Chóng Xem chi tiết »