Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, số lượng công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất nhiều và hoạt động rất tích cực đem lại nguồn việc dồi cho lao động trong nước. Vì hoạt động hiệu quả, nguồn lợi nhuận đảm bảo và cảm nhận được tiềm năng thị trường nên việc […]

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài Xem chi tiết »