Các loại visa nhập cảnh vào Việt Nam

Visa nhập cảnh hay còn gọi là thị thực nhập cảnh, được cấp cho người nước ngoài khi vào Việt Nam. Visa nhập cảnh được chia làm nhiều loại, điều này giúp đáp ứng được nhu cầu nhập cảnh khác nhau cho người nước ngoài. Mỗi loại sẽ có ký hiệu do Luật Xuất nhập […]

Các loại visa nhập cảnh vào Việt Nam Xem chi tiết »