Cách hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp theo qui định mới

Khi phát hiện có sai xót thông tin sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì bạn sẽ phải làm gì? Căn cứ tại Khoản 1, Điều 39 Nghị định 01/2021, trường hợp bị sai thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp so với hồ sơ đăng ký, cần […]

Cách hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp theo qui định mới Xem chi tiết »