Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài được cấp lại trong trường hợp: Thương nhân chuyển địa chỉ Văn phòng đến một Tỉnh/TP khác; hoặc bị mất, cháy, hư hỏng đến đến không thể sử dụng được. Thương nhân phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép Văn phòng đại […]

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài Xem chi tiết »