Các trường hợp người nước ngoài cấp thị thực tại cửa khẩu

Hiện nay, nhằm mở rộng ngoại giao quốc tế, Việt Nam có nhiều loại cửa khẩu quốc tế nhằm giúp cho giao thương với nước ngoài được thuận lợi. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp đặc biệt bắt buộc người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải cần cấp thị thực […]

Các trường hợp người nước ngoài cấp thị thực tại cửa khẩu Xem chi tiết »