Hồ sơ thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2024

Đối với các dự án nằm trong danh sách phải thực hiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư cần phải thực hiện theo đúng quy định của luật đầu tư 2020. Doanh nghiệp cần phải hiểu rõ dự án thuộc cơ quan nào cấp phép để chuẩn bị hồ sơ thủ tục cho chính […]

Hồ sơ thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2024 Xem chi tiết »