HỘ CHIẾU VACCINE COVID- GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊM VACCINE CHO NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀ NGƯỜI XUẤT CẢNH

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên khắp thế giới. Để đảm bảo an toàn cho quốc gia về phòng chống dịch Covid, việc nhập cảnh cho người nước ngoài phải đảm bảo các tiêu chí về an toàn y tế. Tuỳ theo chính sách của từng quốc gia có […]

HỘ CHIẾU VACCINE COVID- GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊM VACCINE CHO NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀ NGƯỜI XUẤT CẢNH Xem chi tiết »