Hồ sơ xin công văn bảo lãnh nhập cảnh cho người nước ngoài

Công văn bảo lãnh nhập cảnh hay công văn nhập cảnh cho người nước ngoài là văn bản của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận cho người mang quốc tịch nước ngoài được phép nhập cảnh Việt Nam. Để người nước ngoài có thể xin Visa Việt Nam tại Đại sứ quán […]

Hồ sơ xin công văn bảo lãnh nhập cảnh cho người nước ngoài Xem chi tiết »